Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Budowa barwy achromatycznej

  W przeciwieństwie do budowy barwy chromatycznej wszystkie komponenty barwy achromatycznej druków wielokolorowych uzyskiwane są zasadniczo z czarnej farby drukarskiej. Neutralne tony składają się więc tylko z czarnej farby drukarskiej. Pociemnianie tonów chromatycznych jak też głębię obrazu uzyskuje się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstość optyczna tonu pełnego

  Wartości pomiarów pełnej płaszczyzny (apli) nazywa się gęstościami optycznymi tonu pełnego (DV). Pomiary wykonywane są na pasemku kontrolnym druku usytuowanym na arkuszach prostopadle do kierunku drukowania. Pasemko kontrolne oprócz innych pól pomiarowych posiada pola apli dla wszystkich farb triadowych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyjmowanie farby przez farbę

  Innym czynnikiem wpływającym na odtwarzanie odcieni barw jest zdolność przyjmowania farby przez farbę.

  Określa ona, w jakim stopniu przyjęta została farba przez wcześniej drukowaną farbę w stosunku do jej przyjęcia przez podłoże drukowe. Drukowanie „mokro na mokro” różni się od drukowania „mokro na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolejność drukowania farbami

  W pierwszym przykładzie warstwa farby purpurowej została wydrukowana na jednokolorowej maszynie jako pierwsza.

  Po jej wyschnięciu nałożono na nią warstwę farby cyjanowej („mokro na sucho”). Obie warstwy farb są równej grubości. Przyjęcie farby przez farbę jest dobre - osiągnięto żądaną barwę...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasemka kontrolne drukowania

  W celu oceny jakości drukowania jednocześnie z ilustracjami drukuje się pasemka kontrolne. Oferowane są one przez różne instytuty badawcze oraz innych dostawców. Stosować należy zawsze tylko oryginalne pasemka, ponieważ podczas wykonywania duplikatów powstają odchylenia, które mogą być przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa charakterystyczna drukowania

  Różnice między rastrowymi wartościami tonalnymi na drukach Fd i wartościami na formie kopiowej Ff są przedstawione za pomocą krzywej charakterystycznej drukowania.

  W celu ustalenia tej krzywej należy wydrukować rastrowaną stopniowaną skalę (szarości) z minimum trzema polami rastrowanymi o różnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Względna kontrastowość drukowania

  Ustalanie względnej kontrastowości drukowania Krel (%) jest w pewnym sensie alternatywą wobec pomiaru przyrostu wartości tonalnych, szczególnie w zakresie 3/4 tonu.

  Druk powinien mieć możliwie dużą kontrastowość, a zatem dużą gęstość optyczną w tonie pełnym przy otwartych polach rastrowanych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany wartości tonu rastrowanego

  Podczas przenoszenia punktów rastrowych z filmu przez formę drukową i obciąg offsetowy na zadrukowywane podłoże, wskutek różnych oddziaływań ulegają zmianie geometrycznie mierzone wielkości powierzchni punktów rastrowych, a więc i rastrowa wartość tonalna.

  Powyższe zmiany rastrowych wartości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widzenie barw

  Barwy stają się „widoczne” dopiero w wyniku działania światła. Dlaczego ?

  Barwa nie jest właściwością przedmiotu, tak jak jego kształt. Obiekty fizyczne mają właściwości pochłaniania (absorbowania) albo odbijania (refleksji) światła o określonych długościach fal.

  Widzimy tylko te barwy, które...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deformacja punktów rastrowych

  Pojęcie wydłużanie określa deformację punktów rastrowych, występującą podczas drukowania w wyniku poślizgu w strefie nacisku obciągu offsetowego względem formy drukowej i/luli zadrukowywanego arkusza. W rezultacie okrągły punkt przybiera kształt owalny. Wydłużanie w kierunku drukowania nazywa się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt

Do góry