Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Dalmacja

  Część Illirii, na wschodnim wybrzeżu Adriatyku; prowincją rzymską uczynił ją Tyberiusz. Jeśliby wierzyć 2 Listowi do Tymoteusza, Tytus, towarzysz Pawła, udał się do Dalmacji, ale w tym kontekście nie należy brać tego wyrażenia dosłownie. W rzeczywistości nic nie wiemy o krzewieniu się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cirta

  Dzisiejsza Konstantyna, nazwana tak od Konstantyna Wielkiego. Już w III wieku istaniało tam biskupstwo. Jest mianowicie wzmianka o rewizji w Kościele chrześcijańskim podczas prześladowań za Dioklecjana. Biskupstwo to w IV wieku było przedmiotem ostrych sporów pomiędzy katolikami a donatystami.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bazylides

  Gnostyk aleksandryjski. Rozpoczął nauczanie ok. 135-140 roku. Uważa on Boga ludu Biblii za zwierzchnika niższej kategorii aniołów, stwórców świata materialnego.

  Kiedy ten Bóg spróbował podporządkować sobie inne ludy, Bóg najwyższy, Ojciec, sprzeciwił się, posyłając swojego pierworodnego Syna...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cyryl Jerozolimski

  [ok. 310-386 roku], ok. 348 roku biskup Jerozolimy, obrońca nicejskich zasad wiary, wielokrotnie posyłany na wygnanie przez zwolenników arianizmu, zwłaszcza przez cesarza Walensa, po którego śmierci mógł wrócić do swojej biskupiej stolicy i wziąć udział w soborze konstantynopolitańskim w. 381 roku...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynegiusz

  Koniec IV wieku, wysoki urzędnik rzymski. Teodozjusz mianował go prefektem gwardii cesarskiej Wschodu (384 r.) z zadaniem tępienia pogaństwa; Cynegiusz wypełniał je gorliwie zachęcany przez swą żonę Akantię, która pozostawała pod wpływem mnichów. Okazał jednak wiele względów pogańskiemu retorowi...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Betlejem

  Miasto w Judei, parę kilometrów na południe od Jerozolimy. Ewangelie tam lokalizują narodziny Chrystusa. Helena i jej syn, cesarz Konstantyn, kazali zbudować w Betlejem bazylikę Narodzenia, która bez wątpienia jest najstarszą budowlą chrześcijańską zachowaną w całości. Natychmiast zaczęła ona...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cynicy

  Nazwę tę nadali uczniom Diogenesa z Sinope (IV w.p.n.e.) ich przeciwnicy, ponieważ odrzucali oni wszelkie konwencje i żyli jak psy (kynes). Cynizm był raczej ideałem życia, prowadzącym do pogody ducha i całkowitej niezależności jednostki niż wyraźnie sformułowaną doktryną. Połączony z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biblia

  Od greckiego biblion (liczba mnoga - biblia), co znaczy „księga". Przechodząc do języka łacińskiego wyraz ten nabrał znaczenia liczby pojedynczej, na czym często opierano się, aby -błędnie - twierdzić, że Biblia, Księga par excellence, jest jedyna. W rzeczywistości jest to zbiór pism dość...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cypr

  Wyspa ta stała się prowincją rzymską w 58 roku p.n.e. Istniała tam duża kolonia żydowska, która przyłączyła się do powstania wznieconego przez część diaspory greckiej za rządów Trajana (117 r.). Chrystianizm wprowadzili tam święty Paweł i Barnaba, urodzony na Cyprze. Pod koniec IV w. biskupem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizancjum

  Kolonia grecka założona ok. połowy VII wieku p.n.e. na europejskim brzegu Bosforu. Jej znaczenie w okresie cesarstwa rzymskiego ustaliło się szczególnie w III wieku. Septymiusz Sewer, który najpierw spustoszył miasto, gdyż opowiedziało się za jego rywalem Pesceniuszem Nigrem, potem rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 048

  praca w formacie txt

Do góry