Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Ezdrasz

    [V/IV wiek p.n.e., kapłan żydowski], odrodził judaizm i odbudował świątynię po powrocie z niewoli babilońskiej. Kanoniczna Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza, którą Biblia grecka nazywa niekiedy II Księgą Ezdrasza, opowiadają o tym odrodzeniu; są one kontynuacją dwóch Ksiąg Kronik i wyszły z...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /896

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Galien

    Cesarz rzymski, syn Waleriana, który przyjął go za współrządcę w 253 roku i po którym Galien objął władzę (260-268 r.). Historycy starożytni przedstawiają go jako rozpustnika, okrutnika i władcę nieudolnego. Sąd ich, na pewno przesadny i stronniczy, pozostaje w sprzeczności z pochwałami, jakimi...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /825

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Firmikus Matemus [Juliusz]

    Chrześcijański autor piszący po łacinie; żył w IV wieku. Jest autorem traktatu o astrologii Matheseos libri VIII oraz apologii De errore profanarum religio-num. Nawrócił się prawdopodobnie w okresie dzielącym powstanie tych dwóch dzieł. Zdaje się, że urodził się na Sycylii w rodzinie miejscowej...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /573

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ezechiel

    [VI wiek p.n.e.], jeden z proroków izraelskich, tradycyjnie zaliczany do czterech proroków większych, obok Izajasza, Jeremiasza i Daniela. Deportowany przez Babilończyków w pierwszych latach VI wieku p.n.e., na wygnaniu głosił swoją naukę. W profetycznej myśli żydowskiej reprezentuje kierunek...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /364

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Flawia Domitylla

    Żona Flawiusza Klemensa, wygnana na jedną z wysp w czasie prześladowań za Domicjana. Euzebiusz z Cezarei nazywa ją siostrzenicą Flawiusza Klemensa, ale jest to informacja błędna. Legenda chrześcijańska czyni ją dziewicą, która poniosła śmierć męczeńską za to, że odtrąciła miłość tego...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /649

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Faryzeusze

    [stronnictwo polityczno-religijne w Judei]. Pojawienie się sprzecznych kierunków lub sekt w judaizmie jest, jak się wydaje, następstwem powstania Machabeuszów. Zwłaszcza faryzeusze zdają się kontynuować linię tych hasidim (pobożnych), którzy poparli bunt z tych samych powodów co esseńczycy. Jedni i...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 429

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Flawiusz Klemens

    Stryjeczny brat cesarza, jedna z ofiar prześladowania za Domicjana. Oskarżenie o ateizm, które było motywem skazania go na śmierć, posłużyło zapewne tylko jako pretekst do pozbycia się człowieka, który z racji urodzenia mógł pretendować do sukcesji po tyranie. Możliwe, że okazywał co najmniej...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /552

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Filip [jeden z synów Heroda Wielkiego]

    Po śmierci ojca (4 r. p.n.e.) został tetrarchą terenów zajordańskich, położonych na północ od Perei, z ludnością w większości pogańską. Filip pozostawał pod silnym wpływem hellenizmu i nawet - czego nie robił żaden władca żydowski kazał bić monetę ze swoim wizerunkiem. Po jego śmierci w...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /563

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ewangelia

    Z greckiego euangelion, co znaczy „dobra nowina". W słownictwie chrześcijańskim oznaczała bądź naukę Jezusa i jego uczniów, bądź pisma, w których jest ona zawarta. Kościół uznał za natchnione i wcielił do kanonu cztery Ewangelie, które tradycja przypisuje Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi i Janowi...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 430

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Enkratyci

    Z greckiego enkrateia, co oznacza „opanowanie siebie", określenie obejmujące różne kierunki i sekty starożytnego chrześcijaństwa, głoszące bardzo surową ascezę, a w szczególności wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i picia wina, często też potępiające małżeństwo.

    Apologeta Tacjan - z tego...

    Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

    Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /830

    praca w formacie txt

Do góry