Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Henoch

  Patriarcha biblijny, który według Pisma Świętego za życia został uniesiony do nieba.

  Grupa pism o charakterze apokaliptycznym [związanych z jego imieniem], powstałych prawdopodobnie w II i I wieku p.n.e.. cieszyła się wielką popularnością w świecie judaizmu - tuż przed nastaniem ery...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hauran

  Górzysty masyw na południowy wschód od Damaszku, na wschód od Jeziora Tyberiadz-kiego. W szerszym znaczeniu nazwę tę stosuje się do płaskowyżu, który jest przedłużeniem tego masywu ku zachodowi. Biblia określa te tereny nazwą Baszan. Kraj ten został włączony do królestwa Heroda Wielkiego, a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grecja

  Po rzymskim podboju została najpierw przyłączona do Macedonii, a od 27 roku p.n.e. stała się prowincją Achają. Chrześcijaństwo zaszczepił tam święty Paweł, który z powodzeniem nauczał w Koryncie, ale doznał porażki w Atenach, gdzie szkoły filozoficzne pozostały aż do początków VI wieku...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galileja

  Północna część Palestyny, najżyźniejsza i najludniejsza. Jezus, który według tradycji urodził się w Betlejem w Judei, tutaj spędził większą część życia.

  Związek pomiędzy przydomkiem „Nazarejczyk" a galilejskim miastem Nazaret bywał czasem podawany w wątpliwość, ale chyba niesłusznie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galacja

  Kraina w centrum Azji Mniejszej, zwana tak od Galatów, ludu pochodzenia celtyckiego, którzy osiedli tutaj w III wieku p.n.e. Powstało tam lokalne państwo, które przy poparciu Rzymian powiększyło się o Likaonię i Pizydię, położone na południe od ziem Galatów. Gdy umarł ich król Amyntas (25 r. p.n.e.)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filip Arab

  Cesarz pochodzący z Trachonitydy, wyniesiony na władcę przez armię w okresie anarchii wojskowej w latach 244-249. Bez powodzenia usiłował założyć dynastię. Chrześcijanie, a w tym, jeśli mamy wierzyć świętemu Cyprianowi, i biskupi, sprawowali za jego panowania funkcje państwowe. Jego opowiedzenie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galeriusz [Caius Galerius Valerianus Maximianus, cesarz rzymski]

  Pochodził z Dacji, z ubogiej rodziny; Dioklecjan zauważył jego talenty wojskowe i wyznaczył go jako cezara Wschodu w 293 roku, podczas gdy tę samą funkcję na Zachodzie pełnił Konstancjusz Chlorus przy Maksymianie. W ten sposób dyarchia, ustanowiona w 285 roku, przeistoczyła się w tetrarchię...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filon z Aleksandrii

  15 rok p.n.e.-50 rok n.e., filozof żydowski pochodzący z zamożnej rodziny aleksandryjskiej. Prestiż i autorytet, jakimi cieszył się u współwyznawców w Aleksandrii, sprawiły, że wybrano go jako kierownka delegacji wysłanej do Kaliguli po szczególnie wrogiej manifestacji antysemityzmu (patrz jego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galia

  Została nawrócona z pewnością przed II wiekiem, ale mogły tam istnieć wcześniej małe ośrodki chrześcijańskie na wybrzeżu Morza Śródziemnego, zwłaszcza w Marsylii, która była główną bramą Wschodu do Galii. Chrześcijaństwo przenikało zapewne za pośrednictwem kolonii ze Wschodu, postępując...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filostratos

  Retor grecki, słynny epistolograf, autor Żywotów sofistów.

  Na prośbę Julii Domny, żony cesarza Septymiusza Sewera, napisał Żywot Apoloniusza z Tyany, utrzymując, że oparł się na źródłach pisanych, m.in. na listach samego Apoloniusza, co zdaje się jest fikcją. Bohatera swojego przedstawia nie jako...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt

Do góry