Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Grzegorz z Nazjanzu

  ok. 330-ok. 390 roku, jeden z kapadockich Ojców Kościoła, towarzysz studiów świętego Bazylego.

  Chociaż nazwany teologiem, nie pisał traktatów doktrynalnych w ścisłym tego słowa znaczeniu; w swoich mowach zabłysnął jako żarliwy obrońca ortodoksji nicejskiej, zwalczał zwłaszcza eunomianizm...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List do Hebrajczyków

  Pismo redagowane po grecku, przypisywane przez tradycję - z wieloma zresztą wahaniami — świętemu Pawłowi; w rzeczywistości nie znamy ani jego autora, ani daty powstania. W każdym razie powstało przed 90 rokiem, ponieważ cytuje je Klemens Rzymski.

  List zawiera chrystologię dość już rozwiniętą, a...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz z Nyssy

  ok. 332—ok. 394 roku, jeden z kapadockich Ojców Kościoła, zwany Mistykiem, młodszy brat świętego Bazylego. Brał czynny udział w sporach doktrynalnych, zwalczał szczególnie - jak jego brat Bazyli i za jego przykładem - skrajny arianizm Eunomiusza. Na jego poglądy wpłynął znacznie Orygenes, od...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hebron

  Miasto w Judei, na południe od Jerozolimy. Według Biblii, Abraham wybrał tam grotę Makpela na grób rodzinny. Ten grób partriarchów. otaczany czcią już przez Żydów, stał się w IV wieku miejscem pielgrzymek chrześcijańskich. Dzisiejszy meczet (Haram) zbudowany został na miejscu kościoła krzyżowców...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hadrian, Publius Aelius Hadrianus

  Urodzony [w 76 roku n.e] w prowincji Betyce (jak Trajan), został przez Trajana adoptowany i objął po nim władzę (117-138 r.).

  Wykształcony i rozkochany w hellenizmie — Rzymianie nadali mu przydomek Graeculus — zamiłowany w podróżach, kosmogolita, Hadrian popierał kulturę klasyczną, ale nie starał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heliogabal

  [Varius Avitus Bassianus, ok. 204-222 roku], cesarz rzymski z dynastii Sewerów (od 218 r). Był następcą prefekta gwardii cesarskiej Makrynusa, który po zamordowaniu Karakalli został obwołany przez armię cesarzem i który z kolei też zginął zamordowany po roku panowania. Heliogabal, krewny Karakalli, na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hasidim

  Słowo hebrajskie oznaczające „pobożni". Określenie to początkowo stosuje się do tych Żydów, których prześladował Antioch IV Epifanes, gdyż opierali się jego polityce hellenizacji i sprzyjali powstaniu Machabeuszów. Wkrótce odsunęli się od nowej dynastii, której zarzucali politykę zbyt ugodową i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Helleniści

  Odłam pierwotnej gminy chrześcijańskiej, rekrutujący się spośród Żydów diaspory osiadłych w Jerozolimie, którzy pozostali wierni językowi greckiemu. Niewykluczone, że określenie to, oznaczające odrębność językową, miało ponadto w ustach przeciwników tej grupy odcień negatywny: ci, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hasmoneusze

  Nazwa żydowskiej dynastii wielkich kapłanów, która wyłoniła się po powstaniu przeciwko Antiochowi IV Epifanesowi w 167 roku p.n.e. Nazwa pochodzi od imienia Hasmona, który był dziadkiem inicjatora buntu, Matatiasza. Nazywa się ją również dynastią machabejską (Machabeuszów) od przydomka (młotnik lub...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gracjan [Flavius Gratianus, 359 - 383 rok]

  Cesarz rzymski, [najstarszy] syn Walentyniana I, który w 367 roku uczynił go współrządcą i po którym objął władzę w 375 roku. Armia zmusiła go, by dzielił swoje funkcje z młodszym bratem, Walentynianem II, liczącym wówczas cztery lata, który przy podziale otrzymał Illirię.

  Po śmierci Walensa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt

Do góry