Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Hipolit Rzymski

  ok. 170-235 roku, pisarz kościelny. Jego osoba i dzieła stały się przedmiotem poważnych sporów między uczonymi. Dziś jednak dość powszechnie przyjmuje się, że ten kapłan rzymski, czynnie występujący w sporach doktrynalnych swojej epoki, zwierzchnik schizmatyc-kiej wspólnoty, ale zrehabilitowany w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herod Agrypa I

  Wnuk Heroda Wielkiego, protegowany Kaliguli i Klaudiusza, który dla niego odbudował królestwo jego dziadka (Judea i Samaria), gdzie Herod Agrypa panował od roku 41 do śmierci w roku 44. Zapoczątkował wobec chrześcijańskiego Kościoła w Jerozolimie politykę nietolerancji, której kulminacyjnym punktem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hippona, Hippo Regius

  Dzisiejsze Bóne miasto w rzymskiej prowincji Numidii, siedziba biskupstwa co najmniej od połowy III wieku. W IV wieku przewagę tam mieli donatyści aż do chwili, gdy biskupem miasta został wybrany święty Augustyn. W mieście było wiele kościołów, a wśród nich basilica maior, zaś przy niej memoria...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herod Antypas

  Jeden z synów Heroda Wielkiego. Po śmierci ojca (4 r. p.n.e.) otrzymał wraz z tytułem tetrarchy Galileję, z wyjątkiem miast greckich, podlegających bezpośrednio gubernatorowi Syrii, oraz Pereę zajordańską. Zbudował nad jeziorem Genezaret duże miasto Tyberiadę, nazwaną tak na cześć Tyberiusza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hozjusz [Osjusz]

  ok. 255-357 roku, biskup Kordoby, jeden z ojców soboru w Nicei, któremu może przewodniczył, i doradca Konstantyna w sprawach kościelnych. Uczestniczył również w synodzie [w Elwirze w 309 roku i] w Sardyce w 343 roku. Być może, że z jego inicjatywy termin homousios, który miał wywołać tyle namiętnych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herod Wielki

  [I wiek p.n.e.], pochodził z Idumei, kraju sąsiadującego z Palestyną i siłą zjudaizowanego przez Hasmoneuszów. Otrzymał, przy poparciu Rzymian i pod czysto nominalnym zwierzchnictwem Hasmoneuszów, rządy w Galilei, a następnie, ogłoszony przez Rzym królem Judei, wymordował dynastię hasmonejską...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ignacy z Antiochii

  Święty, ok. 35-110 rok, biskup Antiochii, jeden z ojców apostolskich, poniósł śmierć męczeńską w Rzymie za Trajana. W drodze do Rzymu pisał po grecku listy do różnych Kościołów Azji Mniejszej, do Kościoła w Rzymie i do Polikarpa, biskupa Srayrny; listy te zachowały się. Ignacy zwalcza w nich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hieronim [ze Strydonu, święty]

  ok. 345-419 roku, jeden z Ojców Kościoła łacińskiego. Urodzony w chrześcijańskiej rodzinie w Dalmacji, otrzymał w Rzymie solidne wykształcenie klasyczne, greckie i łacińskie.

  Następnie przebywał w Trewirze, gdzie po raz pierwszy zetknął się z monastycyzmem chrześcijańskim, a następnie w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herkules, Herakles

  Wcześnie dotarł z Grecji do Rzymu za pośrednictwem Etrusków i mieszkańców Wielkiej Grecji. Syn Zeusa i Alkmeny, jest jednym z herosów, czyli półbogów, zrodzonych ze związku boga i kobiety śmiertelnej.

  W jego micie słyszymy o dwunastu pracach, czynach wymagających niezwykłej siły, często...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hebrajczycy

  Jedna z nazw narodu żydowskiego, utworzona od imienia Hebera, który według Księgi Rodzaju był potomkiem Sema i mitycznym przodkiem narodu wybranego. W Dziejach apostolskich nazwą Hebrajczyków określa się pewien odłam Kościoła jerozolimskiego, w przeciwstawieniu do hellenistów. Przeciwieństwo to miało...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /03.05.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt

Do góry