Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jahwe

  Biblijne imię Boga, często występujące w transkrypcji jako Jehowa.. Po hebrajsku pisano tylko spółgłoski tego imienia, J H VH, tak że nie wiemy, jakie samogłoski występowały w nim pierwotnie. Również znaczenie tego imienia jest niejasne. Zdaje się, że miało ono związek z czasownikiem „być" i że...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jerozolima

  Miasto w Palestynie. Przed osiedleniem się Hebrajczyków w Palestynie, na miejscu późniejszej Jerozolimy istniało dość duże miasto kananejskie, zamknięte od wschodu doliną Cedronu, od zachodu i od południa doliną Hinnom. Kiedy Dawid zdobył twierdzę Syjon, kazał tam zbudować pałac. Stając się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakub

  Według Biblii, syn Izaaka i Rebeki (fot. 103), ojciec dwunastu synów, którzy stali się przodkami-eponimami dwunastu pokoleń Izraela. On sam nazywany jest Izraelem w Księdze Rodzaju, w następstwie tajemniczego epizodu walki z aniołem. Nowy Testament wymienia trzy postaci o tym imieniu.

  Dwie.z nich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izajasz

  Żył w drugiej połowie VIII wieku p.n.e. Pierwszy z czterech proroków większych Starego Testamentu. W biblijnej księdze, która dochowała się pod jego imieniem, tylko część pierwsza (rozdziały I-XXXIX) pochodzi od niego.

  Przepowiednie drugiego autora, anonima, który pisał pod koniec niewoli...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ireneusz [z Lyonu]

  ok. 120-ok. 200 roku, Ojciec Kościoła, rodem z Azji Mniejszej, ze Smyrny, gdzie w młodości pobierał nauki u Polikarpa. Jako kapłan w Lyonie został następcą Potyna, który poniósł śmierć męczeńską podczas miejscowych prześladowań w 177 roku. Próbował odegrać rolę mediatora w sporze o datę...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hilary z Poitiers

  [święty, ok. 315-367 roku], autor chrześcijański piszący po łacinie. Pochodził z rodziny pogańskiej. Wkrótce po roku 350 został biskupem rodzinnego miasta. Odegrał ważną rolę w walce z arianizmem, co sprawiło, że nieraz nazywany jest Atanazym Zachodu. Wygnany do Frygii przez ariańskiego cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hermas

  Początek II wieku, pisarz chrześcijański, żyjący w Rzymie, jeden z ojców apostolskich. Jego dzieło Pasterz zawiera myśli, jakie objawił mu anioł pokuty, który przybrał postać pasterza. Dzieło to, podzielone na Wizje, Przykazania, Obrazy symboliczne, wiele miejsca poświęca angelologii oraz praktykom...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Italia

  Istnienie wspólnoty chrześcijańskiej na terenie Italii poświadczone jest w czasach apostolskich w Rzymie, a także, według Dziejów apostolskich, w Puteoli. Synod zwołany w Rzymie w 251 roku zgromadził sześćdziesięciu biskupów italskich. Pogaństwo utrzymywało się przede wszystkim wśród arystokracji...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hillel

  Początek I wieku, uczony faryzejski, zwierzchnik szkoły, która rywalizowała ze szkołą Szammaja, różniącą się od niej na ogół mniej rygorystyczną i liberalniejszą interpretacją Prawa pisanego i ustnego. Tradycja rabinistyczna streściła naukę Hillela w tak zwanej popularnie złotej regule: „Nie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hermetyzm

  Pismami hermetycznymi nazywamy grupę tekstów zredagowanych w języku greckim prawdopodobnie w II wieku i jakoby inspirowanych przez Hermesa zwanego Trismegistos („po trzykroć wielki"), zasymilowanego z egipskim bogiem Totem. Te bardzo skomplikowane teksty, powstałe w Egipcie, stanowią odbicie różnych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Atomek Dodano /04.05.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt

Do góry