Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jamblich

  Urodził się w Chalkis w Syrii, umarł około 330 roku, uczeń Porfiriusza z Tyrtl; utworzył syryjskie odgałęzienie neoplatonizmu.

  Jest autorem zbioru nauk pitagorejskich (z dziesięciu ksiąg dochowało się pięć) i księgi o misteriach; wychodząc z kosmologii Plotyna rozwija on skomplikowany system...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jonasza Księga

  Mała księga kanoniczna Starego Testamentu. Zaliczona do ksiąg prorockich, różni się od nich tym, że zawiera nie wypowiedzi postaci, której imię nosi, lecz jej dzieje. W rzeczywistości jest to opowieść dydaktyczna, nie pozbawiona tła historycznego, z ironią krytykująca w osobie Jonasza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan [święty, apostoł]

  Święty, apostoł, jeden z Dwunastu, syn Zebedeusza. Tradycja kościelna przypisuje mu autorstwo czwartej Ewangelii oraz trzech Listów kanonicznych i Apokalipsy. Listy wydają się dziełem tego samego autora, co Ewangelia. Więcej wątpliwości budzi Apokalipsa, chociaż odnaleźć w niej można pewne tematy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józef Flawiusz

  ok. 35-100 roku, historyk żydowski; dzieła jego są naszym najważniejszym źródłem wiadomości o judaizmie w początkach ery chrześcijańskiej. Pochodził z rodziny kapłańskiej, należał do stronnictwa faryzeuszów. Zamieszany, wbrew woli, w powstanie żydowskie w 66 roku, nagle przeszedł do obozu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jana Ewangelia

  Czwarta z Ewangelii kanonicznych, odznacza się w stosunku do Ewangelii synoptycznych wybitną oryginalnością, ale zna zawartą w nich tradycję, a może nawet tekst którejś z nich. W niektórych punktach, może nawet w tym, co dotyczy podania dłuższego okresu nauczania Jezusowego, historyczna wartość tej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izrael, Izraelici

  Nazwa nadawana w Biblii ludowi żydowskiemu. Otrzymał ją od Boga Jakub po swojej walce z aniołem." Tekst biblijny sugeruje taką etymologię: „Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem." Imię to jednak zdaje się znaczyć: „Bóg walczy."

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Judaizm

  Tą nazwą określa się formę, jaką przybrała religia ludu izraelskiego po zburzeniu pierwszej świątyni i po powrocie z niewoli babilońskiej.

  Wyrażenie Spatjudentum (późny judaizm), używane przez historyków niemieckich, oznacza ściślej okres od wprowadzenia na tron dynastii machabejskiej, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Chryzostom

  ok. 354-407 roku, jeden z Ojców Kościoła greckiego, zwany Złotoustym (Chrysostomos) dzięki darowi krasomówczemu. Był kapłanem w Antiochii, potem, w 398 roku, biskupem Konstantynopola.

  Jego homilie egzegetyczne budowane są według zasad szkoły antiocheńskiej i nawiązują zasadniczo do historycznego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izyda [bogini]

  Małżonka i siostra Ozyrysa, któremu przywróciła życie zaklęciami magicznymi, gdy zamordował go Set. Już w Egipcie faraonów była najpopularniejszym z bóstw żeńskich, uosabiała miłość małżeńską, a także - w stosunku do swego syna Horusa - miłość macierzyńską.

  Poza Egiptem, w epoce...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Chrzciciel

  Współczesny Chrystusowi zwierzchnik sekty żydowskiej, z której może zrodziła się sekta mandajska. Głosił nad brzegami Jordanu naukę o charakterze apokaliptycznym i eschatologicznym, zapowiadając kres czasów i udzielając chrztu oczyszczającego, chrztu pokuty, w obliczu niedalekiego królestwa Bożego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt

Do góry