Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Klemens Rzymski [święty]

  Koniec I wieku, biskup Rzymu [92-101 rok], jeden z autorów zwanych ojcami apostolskimi. Zachował się jego list, pisany po grecku'ok. 96 roku w imieniu wspólnoty rzymskiej do Kościoła korynckiego w związku z ostrymi sporami, jakie się tam zrodziły. Tak zwany niesłusznie Drugi list Klemensa jest w istocie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstantyn [Wielki, Flavius Valerius Constantinus]

  ok. 280-337 roku, syn Konstancjusza Chlorusa i Heleny, cesarz rzymski od 306 do 337 roku. Po zwycięstwie w 312 roku nad Maksencjuszem przy Moście Mulwijskim przybrał tytuł augusta. Edykt mediolański, ogłoszony w 313 roku przez Konstantyna i Licyniusza zapewnił chrześcijanom wolność religijną.

  W 324...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolosy

  Miasto we Frygii, w dolinie rzeki Likos, dopływu Meandra, na handlowym szlaku Efez—Apamea-Tars. Kwitnące w epoce hellenistycznej, ucierpiało później skutkiem konkurencji, jaką stanowiła Laodycea, i poważnie straciło na znaczeniu.

  Dość liczna kolonia żydowska osiedliła się tam obok tubylców. List...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kerygma Petru, Nauczanie Piotra

  Chrześcijańskie pismo apologetyczne znane jedynie z cytatów u Klemensa Aleksandryjskiego, który zdecydowanie przypisuje je apostołowi Piotrowi. Zdaje się, że korzystał z niego apologeta Arystydes. Święty Hieronim stanowczo wyklucza je z pism kanonicznych.

  >

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karakalla

  [188-217 rok, cesarz rzymski] (211-217 r.), syn i następca Septymiusza Sewera. Przydomek Caracalla pochodzi od nazwy ulubionego przezeń płaszcza, jaki nosili Galowie i Germanie. Oficjalnie panował pod imieniem, jakie nosił Marek Aureliusz: Marcus Aurelius Antoninuś.

  Zgodnie z wolą ojca miał dzielić...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Justyn Męczennik

  ok. 100-ok. 165 roku, najsłynniejszy z apologetów greckich. Pierwszą Apolo-gię napisał ok. 155 roku, daty powstania drugiej nie udało się ustalić. Dialog z Żydem Trytonem, który odbywa się zapewne w trakcie drugiej wojny żydowskiej (132-135 r.), jest późniejszy od pierwszej Apologii. Euzebiusz znał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karpokrates

  Przywódca jednej z sekt gnostyckich w II wieku, który zdobył pewien rozgłos w Rzymie za pontyfikatu Aniceta (ok. 155 r.). Według Karpokratesa świat stworzyli archonci, którzy władają duszami ludzkimi za pomocą namiętności. Dusza Jezusa Chrystusa zdołała zrzucić to jarzmo.

  Za jego przykładem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kafarnaum, Kapernahum

  Miejscowość w Galilei na północno-zachodnim brzegu jeziora Genezaret, czyli Tyberiadzkiego. W początkach ery chrześcijańskiej był to ożywiony port rybacki i zamożny ośrodek handlowy, siedziba rzymskiego garnizonu i punkt celny na drodze z Damaszku do Jerozolimy. Ewangelie wspominają o nim jako o...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartagina

  Punicka metropolia Afryki Północnej, zburzona przez Rzymian w 146 roku p.n.e., odbudowana przez Augusta, stolica administracji i główny ośrodek życia ekonomicznego prowincji afrykańskiej.

  Początki chrystianizmu w Kartaginie są nie znane. Pod koniec II wieku miejscowy Kościół liczył już wiele...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaligula

  Właściwie Caius Iulius Caesar Germanicus, [12—41 rok], cesarz rzymski (37—41 r.). Przydomek Caligula („trzewiczek"), od obuwia noszonego na wzór obuwia legionistów, nadali mu żołnierze armii Renu. Jego dziwactwa sprawiły, że — na pewno słusznie — uważano go za szaleńca; zginął zamordowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt

Do góry