Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Komodian

  Chrześcijański poeta piszący po łacinie, autor Instructiones (Pouczenia), zbioru osiemdziesięciu wierszy akrostychowych, oraz Carmen apologeticum, utworu przepojonego surowością i duchem apokaliptycznym.

  Ta enigmatyczna postać stawia przed nauką trudne problemy. Nie wiemy, czy niepoprawności jego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kerynt

  I/II wiek, herezjarcha chrześcijański; pochodził z Azji Mniejszej, gdzie, według Ireneusza, zetknął się z apostołem Janem. Kerynt łączył żydowskie praktyki rytualne (obrzezanie, szabat) i poglądy mocno zabarwione judaizmem (oczekiwanie na judejskie królestwo na ziemi, negowanie dziewiczego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstantynopol

  Nazwa nadana starożytnemu Bizancjum, gdy Konstantyn ogłosił je uroczyście „Nowym Rzymem", stolicą cesarstwa (330 r.). Otoczył miasto nowymi murami i wzniósł wspaniałe budowle, wiele pałaców i kościołów; do najważniejszych należała bazylika Apostołów, gdzie cesarz kazał zbudować dla siebie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kommodus [Marcus Aurelius Commodus Antonius]

  [161-192 rok], cesarz rzymski, ostatni z Antoninow, syn Marka Aureliusza, który w 176 roku mianował go współrządcą i po którym objął władzę w roku 180. Leniwy i okrutny, okazał się tyranem niezdolnym do sprawowania rządów. Panowanie tego półszaleńca stanowi ważny etap w rozwoju kultu cesarzy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klaudian [Claudius Claudianus]

  370-ok. 405 roku, poeta urodzony w Aleksandrii, znany już ze swoich wierszy greckich, gdy osiadł w 394 roku w Rzymie. Odtąd pisał tylko po łacinie. Popierany przez cesarza Honoriusza, stał się oficjalnym poetą cesarstwa zachodniego. Jest autorem listów, epigramatów, epitalamiów, poematów mitologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstancjusz I Chlorus

  [Flavius Valerius Constantius Chlorus, 225—306 rok], adoptowany przez Maksymiana i dopuszczony do władzy jako cezar Zachodu. Od jego gentilicium wzięła nazwę druga dynastia flawijska, której on był pierwszym przedstawicielem. Przydomek Chlorus jest aluzją do chorobliwej bladości jego cery...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klaudiusz [Tiberius Claudius Nero Germanicus]

  [10 rok p.n.e.-54 rok n.e., cesarz rzymski] (41-54 r.), następca Kaliguli z woli pretorianów, zmarł, jak się zdaje, otruty przez żonę Agrypinę.

  Za jego panowanie zaszły różne zdarzenia ważne dla rodzącego się chrześcijaństwa: męczeństwo Jakuba, brata Jana, i Szczepana - oba z inicjatywy władz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstancjusz II [Flavius Iulius]

  Constantius, 317-361 rok, cesarz rzymski, syn i następca Konstantyna Wielkiego; przypadły mu prowincje wschodnie, Azja i Egipt (337 r.). Po śmierci brata Konstansa i pokonaniu uzurpatora Magnencjusza (353 r.), został aż do swej śmierci w 361 roku jedynym panem na nowo zjednoczonego cesarstwa.

  Gorliwy...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klemens Aleksandryjski

  ok. 150—ok. 215 roku, autor chrześcijański piszący po grecku. Oprócz trzech głównych jego dzieł. Logos protrepticos pros Hellenos (Słowo zachęty dla pogan), Paidagogos (Wychowawca) i Stromateis (Kobierce), zachowała się w oryginale greckim homilia o zbawieniu bogaczy Quis dives salvetur (Jaki bogacz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstans

  320-350 rok, syn i następca Konstantyna Wielkiego; w 337 roku przypadła mu Italia, Afryka i Grecja. W 340 roku pokonał swego brata Konstantyna II i stał się panem całego Zachodu. Był obrońcą ortodoksji, ale uniknął zerwania ze swoim bratem Konstancjuszem II, który popierał arianizm. Zwalczał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt

Do góry