Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Noachickie przykazania

  Biblia zna tylko dwa przykazania nadane przez Boga Noemu, jako prawa obowiązujące całą ludzkość: zakaz przelewania krwi ludzkiej i zakaz spożywania krwi zwierząt." Tradycja rabinistyczna mnożyła ich ilość, która doszła do symbolicznej liczby siedem.

  Przykazania te w swojej ostatecznej formie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczyciel Sprawiedliwości

  Ta tajemnicza postać zajmuje centralne miejsce w tekstach z Qum-ran. Najwidoczniej chodzi o założyciela sekty albo przynajmniej o tego, kto nadał jej ostateczną postać. Podejmowano liczne próby przeniknięcia tajemnicy i zidentyfikowania Nauczyciela z którąś z postaci żydowskiej historii ostatnich dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy Testament

  Druga część Biblii chrześcijańskiej. Termin grecki diatheke, który oznacza testament we właściwym tego słowa znaczeniu, czyli rozporządzenia testamentowe, odnosi się również w biblijnej grece Septuaginty do układu zawartego pomiędzy Bogiem a jego ludem i w ten sposób nabiera znaczenia przymierza...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Montanizm

  Herezja chrześcijańska z II wieku, zrodzona z porywu entuzjazmu profetycznego. Jej twórca, Montanus, zaczął nauczać w 156 roku we Frygii, dlatego czasem nazywa się montanizm również proroctwem frygijskim albo herezją frygijską.

  Montanus podawał się za Ducha Świętego — Pocieszyciela (Parakletos)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mojżesz

  Wyzwoliciel i prawodawca Izraela. Pod jego wodzą lud hebrajski opuścił Egipt i udał się do krainy Kanaan (XIII? w. p.n.e.). Chciał narzucić Izraelitom wyłączny kult Jahwe i utrwalił przynajmniej podstawy prawodawstwa, zachowane w Pięcioksięgu pod jego imieniem.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monofizytyzm

  Doktryna głoszona w połowie V wieku przez mnicha z Konstantynopola, Eutyche-sa; przypisywał on Chrystusowi tylko jedną naturę boską, przez którą element ludzki byłby jak gdyby wchłonięty. Doktrynę tę potępił sobór w Chalkedonie (451 r.), który za ortodoksyjną uznał doktrynę o dwóch naturach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mesjasz

  Od hebrajskiego słowa masziah, co znaczy „pomazaniec". Pierwsi królowie Izraela, Saul i Dawid, otrzymali władzę królewską przez namaszczenie. Dawid stał się potem w oczach Żydów ideałem władcy i spodziewano się, że potomek Dawida przyjdzie, aby położyć kres obcej przemocy. Tak zrodziła się od...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minucjusz Feliks

  [Marcus Minucius Felix, II/III wiek], autor chrześcijański piszący po łacinie, urodzony w Afryce, ale osiadły w Rzymie jako adwokat.

  Jego dialog Oktawiusz, w formie bardzo cyceroński, wprowadza obrońcę pogaństwa Cecyliusza i dwóch przedstawicieli chrystianizmu: Oktawiusza i samego autora. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miszna

  Podstawowa część Talmudu; nazwa pochodzi od hebrajskiego słowa miszna, które znaczy „powtarzać".

  Jest to kompilacja, w której utrwalono w piśmie Prawo ustne, objawione Mojżeszowi na górze Synaj, a także Torą, pisaną i rozwiniętą w tradycyjnym nauczaniu rabinów. Główną jej część opracowano z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitra

  Bóg indoirański, który - mniej lub bardziej wyizolowany ze swego rodzinnego panteonu -zdobył wielką popularność w całym cesarstwie rzymskim. Kult Mitry należy do najważniejszych wśród kultów mistery'nych, a wywodzi się z kultu boga Słońca. W odróżnieniu od większości bóstw misteryjnych, Mitra nie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /2 351

  praca w formacie txt

Do góry