Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nehemiasz

  V wiek p.n.e., jeden z odnowicieli judaizmu po powrocie z niewoli babilońskiej. Jego związek z Ezdraszem jest niejasny. Z tekstu biblijnego wynika, że działa po Ezdraszu, ale możliwe też, że był jego poprzednikiem. Księga Nehemiasza. lak jak Księga Ezdrasza, korzysta z pamiętników ich obu. Obie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Numenios z Apamei

  Druga połowa II wieku, filozof neopitagorejski. Powołuje się równocześnie na Platona i na Pitagorasa, ale wysoko ceni także wiedzę Wschodu, a w tym i Biblię. Jest przedstawicielem synkretyzmu filozoficznego, pokrewnego platonizującemu gnostycyzmowi chrześcijańskiemu; wyznaje trzech bogów: Boga...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neron, Lucius Domitius Ahenobarbus

  [37—68 rok], adoptowany przez. Klaudiusza, został po jego śmierci obwołany cesarzem jako Nero Claudius Caesar (54-68 r.).

  Po dobrych początkach Neron stał się tyranem. Została po nim pamięć jednego z najbardziej znienawidzonych cesarzy, jakich miał Rzym. Gdy senat pozbawił go tronu i gdy miano go...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzezanie

  Nie jest to, jak się nieraz uważa, zabieg higieniczny, lecz rytuał z dziedziny życia społecznego czy religijnego. Praktykują go Żydzi i muzułmanie, a także niektóre plemiona Czarnej Afryki i Polinezji; wiemy, że stosowany był również w Ameryce prekolumbijskiej, w starożytnym Egipcie i wśród różnych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicea

  Miasto w Bitynii, jeden z kulturalnych ośrodków prowincji.

  Pierwszy sobór ekumeniczny (powszechny) zebrał się tutaj w 325 roku i potępił naukę Ariusza. Liczba uczestników, prawie wyłącznie ze Wschodu, nie jest dokładniej znana (od 250 do 300). Zasady wiary opracowane w Nicei, a następnie trochę...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie apostolscy

  Tak nazywa się grupę autorów pism, które w rzeczywistości są późniejsze [niż pokolenie pierwszych apostołów], gdyż powstały w końcu I i w pierwszej tercji II wieku. Nazywa się ich (tak dlatego, że uważa się, iż przekazali nieskażoną naukę, wywodzącą 'się w prostej linii od nauczania...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nikomach Flawian, Wiriusz

  ok. 334-394 roku, jeden z obrońców upadającego pogaństwa, przyjaciel Symmacha, jak i on ukazany w SaturnaliachMakrobiusza. Jako namiestnik w Afryce popierał donatystów, aby osłabić chrześcijaństwo, co spowodowało, że popadł w niełaskę u cesarza Gracjana. Uchodził za autorytet w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morze Martwe

  Rękopisy znad Morza Martwego, zbiór dokumentów pisanych na skórze albo papirusie, odkrywany stopniowo od 1947 roku w grotach skalnych w miejscowości zwanej Chirbet O Qumran. Dokumenty te, pisane po hebrajsku, stanowiły księgozbiór klasztoru esseńczyków z Qumran i zostały prawdopodobnie ukryte w grotach...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nikomedia

  Miasto w Azji Mniejszej nad Morzem Marmara, założone w połowie III wieku p.n.e. W czasach rzymskich zostało stolicą prowincji Bitynii. Dioklecjan jako august Wschodu zrobił ją swoją siedzibą i ozdobił miasto bogatymi budowlami. W IV wieku mieściła się tam słynna szkoła, gdzie przez pewien czas...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nag Hamtnadi

  Miejscowość w Górnym Egipcie, gdzie w roku 1945 odnaleziono zbiór rękopisów koptyjskich, zgromadzonych prawdopodobnie w V wieku.

  Są to teksty gnostyckie, niektóre należą do literatury hermetycznej. Wszystkie wydają się tłumaczone z greckiego. Według wszelkiego prawdopodobieństwa jest to biblioteka...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /bOlo Dodano /04.05.2013 Znaków /682

  praca w formacie txt

Do góry