Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Plotyn

  ok. 205-ok. 269 roku, grecki filozof neoplatoński, urodzony w Egipcie; kształcił się w Aleksandrii u Amoniusza Sakkasa. Podróżował po Wschodzie, a potem, w roku 244, otworzył szkołę w Rzymie, gdzie wywierał wielki wpływ dzięki swojej rozległej wiedzy, głębi myśli, ascetycznej surowości życia i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pretekstat [Vettius Agorius Praetextatus]

  ok. 320—387 roku, arystokrata rzymski, żarliwy obrońca pogaństwa. Za Juliana był prokonsulem Achai, za Walentyniana - prefektem Rzymu. Interweniował w sporach wywołanych przez rywalizację Damazego i Ursyna, którzy ubiegali się o godność papieską. Makrobiusz wprowadził go jako jednego z rozmówców w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plutarch

  ok. 50?-ok. 130? roku, pisarz grecki, urodził się i zmarł w Cheronei w Beocji, gdzie osiadł spędziwszy wprzód czas jakiś w Atenach, Delfach i Rzymie, autor Żywotów sławnych mężów i zbioru rozpraw pod ogólnym tytułem Moralia, które poruszają najrozmaitsze tematy naukowe, filozoficzne i religijne (O...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięcioksiąg

  Pięć pierwszych ksiąg Biblii. Opowiadają one historię od stworzenia świata do wejścia Izraela do Ziemi Obiecanej. Żydzi nazywają je Torą, gdyż zawierają również sz.ezegóły izraelskiego prawodawstwa.

  Z tradycyjnym przypisywaniem ich Mojżeszowi nie zgadzają się badacze nowocześni, którzy w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proajrezjusz

  276-367 rok, sofista chrześcijański; nauczał w Atenach, gdzie uczniami jego byli Bazyli i Grzegorz z Nazjanzu. Pokonał w turnieju krasomówczym swego rywala, poganina Himeriusza. Porzucił katedrę, gdy Julian Apostata wydał edykt szkolny przeciwko nauczycielom chrześcijanom.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ozyrys

  Legendarny król Egiptu, zabity i poćwiartowany przez swego brata, Seta. Izyda, jego małżonka i siostra, odnalazła wszystkie części zwłok, scaliła i przywołała do życia. Odtąd Ozyrys panował w królestwie zmarłych jako bóg świata podziemnego i wegetacji roślinnej. Mit jego śmierci i...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paulin z Noli

  Święty, 353-431 rok, autor chrześcijański piszący po łacinie, urodzony w Burdigala (Bordeaux) w rodzinie bogatych właścicieli ziemskich. W roku 393 wyrzekł się, jednocześnie z żoną, życia świeckiego ku szczeremu żalowi swego mistrza Auzoniusza. Wyświęcony na kapłana, usunął się do Noli w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pachomiusz

  Święty, ok. 290—346 roku, inicjator cenobityzmu egipskiego. Wypracowana przez niego reguła, uzupełniona później i sprecyzowana, przy'ęła się w swojej ostatecznej formie w pierwszych latach V wieku. Zachowała się do naszych czasów z wariantami w języku koptyjskim, greckim i w łacińskim tłumaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł [święty]

  Urodzony w Tarsie, między 5 a 15 rokiem, zmarł w Rzymie 63? roku. Pochodzenia żydowskiego, był gorliwym faryzeuszem i prześladowcą chrześcijan, zanim się nawrócił na chrystianizm. Pierwsze zetknięcie świętego Pawła ze wspólnotą chrześcijańską nastąpiło w Damaszku, tuż po jego nawróceniu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /3 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palestyna

  Kraj ten zawdzięcza nazwę Filistynom, Pelisztim, ludowi niesemickiemu, który zajmował śródziemnomorskie wybrzeże krainy Kanaan. W początkach ery chrześcijańskiej Palestyna dzieliła się na cztery główne części: na zachód od Jordanu, posuwając się od północy ku południowi - Galileja, Samaria...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /2 522

  praca w formacie txt

Do góry