Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Poganie

  W czasach starożytnego chrześcijaństwa pojęciem tym obejmowano ogół pogan, w przeciwieństwie do narodu żydowskiego i, w ściślejszym znaczeniu, chrześcijan rekrutujących się z pogan. Po hebrajsku wyraz ten brzmiał gojim, (w języku greckim zastąpiono go słowem ethne), co Wulgata przetumaczyła na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięćdziesiątnica

  Od greckiego słowa pentekoste, co znaczy pięćdziesiąta, święto żydowskie przypadające w pięćdziesiątym dniu po święcie Paschy, stąd nazwa, jaką mu nadają niektóre teksty judeohellenistyczne i Dzieje apostolskie. Powszechnie Pięćdziesiątnica nazywana była świętem Tygodni, bo obchodzono ją w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prudencjusz

  348-ok. 410 roku, chrześcijański pisarz łaciński. Był adwokatem i wysokim urzędnikiem, potem, około pięćdziesiątego roku życia, aby odpokutować swe grzechy, postanowił opiewać chwałę Boga.

  Z jego obfitej twórczości wyróżniają się szczególnie Kathemerinon (Hymny chrześcijańskie) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polikarp

  Biskup Smyrny, [jeden z ojców apostolskich]; podobno w młodości znał apostoła Jana. Jego dyskusje z papieżem Anicetem w sprawie obchodzenia Wielkanocy (ok. 155 r.) nie doprowadziły do porozumienia. Jest autorem Listu do Filipian. Męczeństwo Polikarpa opowiedziane jest w liście Kościoła smyrneńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr

  Rybak z Galilei, następnie jeden z Dwunastu, w Ewangelii przedstawiony jako ich zwierzchnik; jego prawdziwe imię brzmiało Szymon. Piotr - greckie Petros, odpowiednik aramejskiego Kepha - jest przydomkiem, który mu nadał Jezus i który czynił go opoką Kościoła. Jego prymat w kolegium apostolskim przetrwał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poncjusz Piłat

  Prokurator Judei w latach 26 do 36; wydał wyrok śmierci na Jezusa. Ewangelie wyraźnie usiłują zmniejszyć jego udział w tym procesie i przedstawiają go jako człowieka życzliwego i sprawiedliwego, lecz słabego, który uległ naciskowi opinii i władzy żydowskiej i wbrew swojej woli skazał...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pitagoreizm

  System filozoficzno-religijny stworzony przez Pitagorasa, który żył w VI wieku p.n.e. w Krotonie, w południowej Italii. Założył tam rodzaj zgromadzenia, którego członkowie podlegali surowej dyscyplinie, wymagającej klasztornego milczenia i wegetariańskiego sposobu odżywiania się.

  Głosił...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poppea

  Kochanka Nerona, którą poślubił on w 62 roku. Tacyt nie wspomina o jej sympatii do Żydów, natomiast Józef Flawiusz, który podczas pobytu w Rzymie uzyskał u niej uwolnienie kapłanów jerozolimskich uwięzionych przez prokuratora Festusa, wyraźnie mówi, że była „bogobojna", i używał jej wpływów u...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pliniusz Młodszy

  II wiek, pisarz łaciński, siostrzeniec Pliniusza Starszego; studiował retorykę w Rzymie u Kwintyliana. przeszedł tradycyjny CLII sus honorum i zakończył karierę i żywot jako namiestnik Bitynii. Pozostawił dziesięć ksiąg listów, dających żywy obraz społeczeństwa jego czasów.

  Księga X zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porfiriusz

  Urodzony ok. 233 rok w Tyrze, zmarł ok. 304 r. prawdopodobnie w Rzymie, filozof neoplatoński, uczeń filologa Longina, a przede wszystkim filozofa Plotyna (napisał O życiu, działalności i pismach Plotyna i wydał jego dzieła).

  Podejmuje w zasadzie doktrynę Plotyna i jako przedmiot rozważań...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt

Do góry