Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Seneka

  To stanowisko skłoniło jakiegoś fałszerza, prawdopodobnie w IV wieku, do podrobienia rzekomej łacińskiej korespondencji pomiędzy Seneką a świętym Pawłem. Zachowała się do naszych czasów; jest to zbiór zwyczajnych komunałów. Nie jest możliwe ani prawdopodobne, aby ci dwaj ludzie w ogóle się...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sirmium

  Miasto w Panonii Dolnej, od czasów Konstantyna siedziba prefekta Illirii, za Konstancjusza II stała się jedną z rezydencji cesarskich. Z tego tytułu odbyło się tam w latach 347-359 wiele synodów w związku z odnowieniem się sporu ariańskiego. Zburzone przez Hunów w 442 roku.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Septuaginta

  Grecki przekład Biblii żydowskiej; nazwa pochodzi stąd, że według legendarnej tradycji, zawartej w Liście Aiysteasza, dokonało go siedemdziesięciu dwóch mędrców przybyłych z Jerozolimy do Aleksandrii na wezwanie Ptolomeusza Filadelfosa (285-246 r. p.n.e.). W istocie była to zbiorowa inicjatywa judaizmu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skapula

  Gubernator prokonsularnej prowincji Afryki (211-213 r.), inicjator srogiego prześladowania chrześcijan. Tertulian w dziele Ad Scapulam usiłował natchnąć go bardziej ludzkimi uczuciami. Istotnie prześladowanie ustało przed końcem jego prokonsulatu.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Septymiusz Sewer [Lucius Septimus Severus]

  193-211 rok, założyciel dynastii Sewerów, zdołał pokonać swoich rywali podczas kryzysu, jaki nastąpił po zamordowaniu Kommodusa. Afrykanin, rodem z Leptis Magna w Trypolitanii z silnym piętnem tradycji punickiej, poślubił księżniczkę syryjską Julie Domnę, córkę najwyższego kapłana boga Baala z...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samarytanie

  Mieszkańcy Samarii; w początkach ery chrześcijańskiej tworzyli żydowską sektę schizmatycką, potępioną przez judaizm oficjalny. Nie znamy ani początków, ani daty schizmy, która oderwała ich od judaizmu.

  Obecność elementów sprowadzonych do tego kraju przez Asyryjczyków po upadku królestwa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rufin

  Łaciński pisarz chrześcijański, urodzony w okolicach Akwilei, uczeń świętego Hieronima w Rzymie, zaprzyjaźniony z nim aż do chwili, gdy poróżnili się z powodu Orygenesa, którego dzieło Peri arehon Rufin przełożył na łacinę (Dc principiis). Wiele lat spędził w Egipcie jako mnich, potem w...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samson

  Postać biblijna, jeden z sędziów izraelskich w okresie przedkrólewskim. Znany jest przede wszystkim jego związek z Dalilą i tragiczna śmierć w świątyni Dagona, którą obalił siłą swoicłi ramion i która padając zmiażdżyła go wraz z tysiącami Filistynów. O tym niezwykłym czynie i innych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rut Księga

  Księga kanoniczna Starego Testamentu, zaliczona do hagiografii w Biblii hebrajskiej, a do ksiąg historycznych, jako ciąg dalszy Księgi Sędziów, w różnych tłumaczeniach starożytnych i nowożytnych. Niektórzy badacze sądzą, że powstała przed okresem niewoli babilońskiej. Ale jej duch, na ogół...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sanhedryn

  Po grecku synedrion znaczy „zebranie, rada"; najwyższa żydowska władza religijna w początkach ery chrześcijańskiej. Utworzono ją zapewne w czasach Antiocha Wielkiego (223-187 r. p.n.e.).

  Nazwa pojawia się za rządów Hyrkana II. Sanhedryn - sąd i rada państwowa -był początkowo emanacją i narzędziem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /06.05.2013 Znaków /1 907

  praca w formacie txt

Do góry