Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Teofil z Antiochii

  II wiek, apologeta chrześcijański, autor trzech ksiąg Do Autolyka, przyjaciela-poganina, napisanych wkrótce po 180 roku, i wielu innych dzieł, dzisiaj zaginionych. Usiłował wykazać, że chrystianizm, identyfikowany z żydowską tradycją biblijną, istniał dawniej niż pogaństwo; jego zdaniem Mojżesz...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójca Święta

  Według dogmatu chrześcijańskiego: złączenie trzech odrębnych osób, Ojca, Syna i Ducha Świętego, stanowiących jednego Boga. Sformułowanie tego dogmatu stało się w starożytnym Kościele przyczyną długich i uciążliwych sporów.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapeuci

  Ugrupowanie żydowskie opisane przez Filona z Aleksandrii w jego traktacie o życiu kontemplacyjnym. Był to rodzaj zakonu, którego główna siedziba (a może jedyna?) znajdowała się niedaleko Aleksandrii, w pobliżu jeziora Mareotis. Nazwa „terapeuci" pochodziła bądź stąd, że leczyli dusze, bądź, co...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tyberiusz

  [Tiberius Claudius Nero, 42 rok p.n.e.-37 rok n.e. cesarz rzymski] w latach 14-37, następca Augusta. Nadał ostateczną formę organizacyjną kultowi zmarłych cesarzy: za jego sprawą August ogłoszony został boskim (divus) i na Palatynie zbudowano mu świątynię.

  Zaniepokojony powodzeniem i wątpliwą...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tertulian

  ok. 160-ok. 240 roku, pierwszy znany nam autor chrześcijański piszący po łacinie. Urodził się jako poganin w Kartaginie; po nawróceniu został kapłanem i apologetą wiary katolickiej; potem przystał do sekty montanistów, która odpowiadała jego nieugiętemu temperamentowi, skłonnemu do skrajności...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świątynia w Jerozolimie

  Druga świątynia, zbudowana po powrocie z niewoli na miejscu świątyni Salomona, została znacznie powiększona, a nawet przetworzona przez Heroda. Mamy o niej dość dokładne pojęcie dzięki opisowi, jaki pozostawił Józef Flawiusz. Wznosiła się na górze Moria, gdzie podobno odbyło się ofiarowanie Izaaka...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symmach, Quintus Aurelius Symmachus

  Pochodził z arystokracji rzymskiej, był prefektem Rzymu w 384 roku, konsulem w 391 roku. Poganin wierzący, ale tolerancyjny. Pisarz, któremu brak oryginalności i pogłębienia, nie zasłużył na pochlebną opinię, jaką miał u współczesnych. Pozostawił Listy w dziesięciu księgach i raporty urzędowe...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teodocjon

  Żydowski tłumacz Biblii, rodem z Efezu. Wspomniany wraz z Akwilą przez świętego Ireneusza, który nazywa go prozelitą. Zdaje się, że tłumaczenia dokonał ok. połowy II wieku. Orygenes włączył je do swojej Hexapla. Za podstawę miało ono Septuagintę, z tendencją do większej wierności wobec...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tacjan

  II wiek, apologeta chrześcijański, urodzony w rodzinie pogańskiej. Nawrócił się w Rzymie, gdzie był uczniem Justyna Męczennika. Wróciwszy na Wschód założył ascetyczną szkołę enkratytów. Oprócz Apologii zwróconej do Greków zawdzięczamy mu zebranie w jednolitą narrację czterech Ewangelii...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synezjusz z Cyreny

  ok. 375-ok. 415 roku, chrześcijański pisarz grecki z arystokratycznej rodziny z Cyreny w Libii; w poglądy neoplatońskie wtajemniczyła go w Aleksandrii filozofka Hypatia, która zginęła zamordowana przez tłum fanatycznych chrześcijan. Zasługi, jakie oddał swoim współobywatelom, sprawiły, że wybrano...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt

Do góry