Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tytus, Titus Flavius Vespasianus

  [31-81 rok, cesarz rzymski), w latach 79-81. najstarszy syn i następca Wespazjana, którego zastąpił jako dowódca legionów wysłanych w celu stłumienia buntu w Judei. Po upadku Jerozolimy sprowadził do Rzymu Agrypę II, prawnuka Heroda (którego Klaudiusz uczynił królem w Chalkis i przełożonym świątyni)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tydzień

  Siedmiodniowy przyjął się w cesarstwie w związku z wierzeniem, że ruchy siedmiu planet rządzą wszechświatem; pogląd ten wytworzył się pod wpływem wschodnich spekulacji astrologicznych. Mógł tutaj podziałać wpływ judaizmu, ale jako czynnik drugorzędny. Tydzień powoli wyparł rzymski sposób...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tessaloniki

  Miasto w Macedonii, dzisiaj Saloniki, założone za panowania Filipa II Macedońskiego. W okresie hellenistycznym, a potem jako stolica rzymskiej prowincji Macedonii doszły do wielkiego rozkwitu. W początkach ery chrześcijańskiej były jednym z wielkich ośrodków ekonomicznych śródziemnomorskiego Wschodu...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tymoteusz

  Kaznodzieja chrześcijański pierwszego pokolenia apostołów, pochodził z Listry w Azji Mniejszej, towarzysz podróży misyjnych świętego Pawła w jego drugiej i trzeciej wyprawie. Był synem Greka i Żydówki. Paweł poddał go obrzezaniu, aby nie budził zgorszenia wśród ich słuchaczy Żydów. Tradycja...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja

  W odróżnieniu od saduceuszów, którzy trzymali się Prawa pisanego, judaizm faryzejski powoływał się ponadto na Prawo ustne, również objawione na górze Synaj i od czasu Mojżesza przekazywane z pokolenia na pokolenie przez mędrców Izraela, według schematu ustalonego w traktacie rabimcznym Pirke Aboth...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teodot

  II wiek, herezjarcha, z zawodu garbarz, pochodzący z Bizancjum, wyklęty przez papieża Wiktora w Rzymie, gdzie jego doktryna zaczęła się szerzyć. Jego chrystologia adopcjanistyczna zdradza tendencje archaizujące, które zbliżały go do ebionitów i gnostyków judaizujących.

  W Kościele starożytnym...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia

  Egzegeza typologiczna, szczególna metoda interpretowania Pisma Świętego, która w Starym Testamencie, w jego rytuałach, instytucjach, a nawet opisanych w nim wydarzeniach dopatruje się prefiguracji albo „typów" rzeczywistości chrześcijańskiej: obrzezanie jest prefiguracją chrztu, ofiara Izaaka — ofiary...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trajan, Marcus Ulpius Traianus

  [53-117 rok. cesarz rzymski]; urodzony w Betyce (Hiszpania), następca Nerwy, który go zaadoptował i dopuścił do współrządów. Jest pierwszym człowiekiem z prowincji,' który doszedł do pryncypatu (98-117 r.). Za jego rządów imperium rzymskie osiągnęło największy zasięg terytorialny.

  Problem...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teodozjusz [I Wielki, Flavius Theodosius]

  [346-395 rok], cesarz rzymski rodem z Hiszpanii. Wyróżnił się wielkimi talentami wojskowymi, gdy Gracjan po śmierci Walensa mianował go augustem i oddał mu w 379 roku rządy na Wschodzie. Po śmierci Gracjana Teodozjusz swe panowanie zaczął od uznania uzurpatora Maksyma, który dzielił rządy na...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trewir, Augusta Treverorum

  Rzymskie miasto zbudowane nad Mozelą przez Augusta, główne miejsce postojów w drodze ku granicy na Renie, jedno z najbardziej kwitnących miast rzymskiego Zachodu. Pod koniec III i w IV wieku było rezydencją cesarską. Przetrwały tam wspaniałe resztki jego monumentalnych budowli (amfiteatr, bazylika...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt

Do góry