Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ai-Bunar

  Kopalnia miedzi k. Starej Zagory w Bułgarii. Odkryto w niej 11 galerii wydobywczych, sięgających do 110 m od stoku wzgórza i zagłębionych do 20 m. Kopalnia była używana w czasie kultury Gumelni-ta-Karanowo VI. W galeriach odkryto liczne pochówki i dużo narzędzi eksploatacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amvrosevka

  Stanowisko otwarte nad M. Azow-skim na Ukrainie, w którym, w kopalnym parowie, na powierzchni ponad 200 m2, znaleziono wielkie nagromadzenie kości bizonów. Towarzyszące im zabytki kamienne należą do stepowego wariantu wschodniego kultury epigraweckiej. Daty radiowęglowe w granicach 20-15 tys. lat...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aldenhoven

  Płaskowyż w pn. Nadrenii k. Julich--Diiren, na którym odkopano największy kompleks stanowisk zachodniej ceramiki linearnej (wstęgowej rytej), o powierzchni ok. 25 km2 (co było możliwe w związku z eksploatacją węgla brunatnego na tym terenie). Do najważniejszych stanowisk należą Lang-weiler 2 (21...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anzabegovo (Anza)

  Tell w Republice Macedonii, zawierający warstwy (I-III) najwcześniejszego neolitu o nawiązaniach do kultury Protosesklo w Grecji i kultury Starcevo w Serbii. Warstwa IV odpowiada kulturze winczańskiej.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ali Kosh

  Neolityczna osada na przedpolu gór Za-gros (Iran). Stratygrafia tego stanowiska jest kluczowa dla zrozumienia sekwencji neolitu zachodnioirań-skiego: najniższe warstwy (sprzed 9 600-8 000 lat temu) odpowiadają neolitowi preceramicznemu.

  Charakteryzuje je architektura gliniana (bloki gliny wycinane z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apollo 11

  Jaskinia położona w górach Huns, w pd. Namibii. Warstwy związane z późną epoką kamienia, datowane na okres od 40 do 12 tys. lat temu, dostarczyły najwcześniejszych w Afryce Pd. malowideł na płytach kamiennych, przedstawiających realistycznie sylwetowe wizerunki zwierząt. Najwcześniejsze z tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afalou bou Rhummel

  Stanowisko w nawisie skalnym w masywie Beni Seghoual w Algierii. Odkryto w nim sekwencję pięciu poziomów kultury ibero-mauruzyjskiej. Przemysły kamienne mikrolityczne z wiórkami tylcowymi, charakteryzujące się też elementami odłupkowymi, m.in. odłupkami uzyskiwanymi techniką lewaluaską.

  Na jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Datowanie w archeologii

  Datowanie względne w archeologii opiera się przede wszystkim na metodzie stratygraficznej. Dla prehistorii szczególnie ważne jest jednak datowanie absolutne, które opiera się na metodach zapożyczonych z nauk przyrodniczych. Stosunkowo najwcześniej próbowano datować zabytki archeologiczne, opierając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /7 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA I JEJ METODY

  Archeologia zajmuje się badaniem śladów kultury ludzkiej zarówno z okresów prehistorycznych (dzieje ludzkości od chwili pojawienia się człowieka do czasu powstania pisma i źródeł pisanych), protohistorycznych (kiedy na jednych terenach żyły ludy znające pismo i mające własną rachubę czasu, a ludność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /4 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOLOGIA I JEJ METODY - Wytwory i typy

  Źródła archeologiczne wyrwane z kontekstu nawarstwień przyrodniczych i kulturowych mają mniejszą wartość dla rekonstrukcji prehistorycznej kultury „żywej”, ale mogą być przedmiotem analizy i klasyfikacji stanowiących pierwszy etap studiów nad pozostałymi źródłami archeologicznymi. Analiza ta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /aAdolf Dodano /07.05.2013 Znaków /5 641

  praca w formacie txt

Do góry