Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Użyteczność wskaźników w postępowaniu badawczym

  Podobnie jak zmienne, tak samo wskaźniki odgrywają w badaniach pedagogicznych niepoślednią rolę. Bez nich szczególnie badania ilościowe w pedagogice skazane byłyby na znaczną powierzchowność i ogólnikowość, a tym samym na nienadążanie za wymaganiami metodologicznymi stawianymi tego rodzaju badaniom...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowanie wyników badań

  Ostatnim etapem badań jest przeważnie opracowanie zgromadzonych za ich pomocą wyników. Nie jest ono bynajmniej —jak twierdzi się niekiedy — przedsięwzięciem czysto technicznym czy formalnym. Wymaga także niemałej inwencji twórczej. Przy okazji warto wspomnieć, iż niektórzy badacze lepiej radzą sobie ze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki empiryczne, definicyjne i inferencyjne

  W zależności od charakteru wskazywanej przez wskaźniki zmiennej i rodzaju związku, jaki łączy je z nią, mówi się o trzech typach wskaźników, mianowicie empirycznych, definicyjnych i inferencyjnych.

  Wskaźniki empiryczne wskazują na zmienną dającą się łatwo i bezpośrednio zaobserwować. Zachodząca...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola zmiennych i wskaźników w badaniach pedagogicznych

  Jak wspomniano na wstępie omawiania zmiennych i wskaźników, stanowią one nieodłączny atrybut badań ilościowych w pedagogice. Nade wszystko ułatwiają konstruowanie w miarę trafnych i rzetelnych metod i technik badawczych. Decyduje o tym często nieuwzględnianie w badaniach zbyt wielu zmiennych, lecz na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy badań pedagogicznych

  Wszelkie badania charakteryzują się ściśle określonym przebiegiem, poczynając od uświadomienia sobie potrzeby ich przeprowadzenia, a kończąc na opracowywaniu materiału badawczego. Inaczej mówiąc, każde z badań przebiega w kilku następujących po sobie etapach. W badaniach pedagogicznych są one na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułowanie problemów badawczych

  Drugim etapem badań pedagogicznych, który niejednokrotnie w metodologii badań zarówno pedagogicznych, jak również psychologicznych i socjologicznych omawiany bywa łącznie z pierwszym etapem, jest formułowanie problemów badawczych i związanych z nimi hipotez roboczych. O tym, co rozumie się przez problemy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie zmiennych i wskaźników

  Zarówno zmienne, jak i wskaźniki są próbą uszczegółowienia problemów badawczych i tym samym hipotez roboczych. Przy czym zmienne stanowią uszczegółowienie badanych zjawisk ze względu na podstawowe ich cechy. Wskaźniki natomiast określają każdą z wyodrębnionych zmiennych. Zadaniem ich jest znalezienie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie problemów badawczych

  Nic dziwnego więc, iż jednym z głównych założeń metodologicznych jest twierdzenie, że wszelki postęp w jakiejkolwiek dziedzinie nauki zależy głównie od umiejętności stawiania pytań, czyli — inaczej wyrażając się — formułowania problemów badawczych. Nie każde jednak pytanie, postawione przez...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja zmiennych w badaniach pedagogicznych

  Ustalenie zmiennych we wszelkiego rodzaju badaniach ilościowych pozwala nie tylko na bardziej adekwatny opis podstawowego problemu badawczego, lecz również na lepsze zdanie sobie sprawy z dużej jego na ogół złożoności i głębsze jego rozumienie. Znaczną w tym pomoc może stanowić uświadomienie sobie tzw...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje problemów badawczych

  Na ogół wyróżnia się problemy naukowo i subiektywnie badawcze, problemy dotyczące właściwości zmiennych i relacji między zmiennymi oraz problemy w postaci pytań rozstrzygnięcia i dopełnienia.

  Problemy naukowo-badawcze „zmierzają do odkryć powszechnie nieznanych zjawisk, do odkryć zjawisk nieznanych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 778

  praca w formacie txt

Do góry