Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Awdiejewo

  Górnopaleolityczne stanowisko otwarte k. Kurska (Rosja), związane z późnograwecką kulturą kostenkowsko-awdiejewską. Stanowisko datowane jest na okres 21-17 tys. lat temu. Charakteryzuje się zorganizowanym układem zabudowy, złożonej z ziemianek rozmieszczonych wokół centralnego placu. Bardzo bogate...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aspero

  Preceramiczne stanowisko na wybrzeżu Peru, w rejonie pagórków zwanych Lomas del Puerto. Odkryto w nim kilkanaście platform zbudowanych z wielkich bloków bazaltowych, na których stały budowle oraz znajdowały się groby. Liczne znaleziska ruchome obejmują tekstylia, sieci oraz liczne żarna i rozcieracze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Argissa

  Tell położony niedaleko Larisy, w Tesalii (Grecja). W warstwach o miąższości ponad 11 m reprezentowane są główne etapy rozwoju neolitu, eneolitu i epoki brązu na terenie Grecji: od najniższej warstwy zaliczanej do neolitu preceramicznego (w rzeczywistości odpowiadającej prawdopodobnie inicjalnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Altamira

  Jedna z najwcześniej poznanych grot z malowidłami naskalnymi, położona w Santillana del Mar (prow. Santander, Hiszpania). W głównej galerii odkryto na stropie zespół malowideł przedstawiający ok. 20 bizonów, malowanych czerwoną i czarną farbą. Bizony namalowano w różnych pozycjach i towarzyszą im...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arbreda

  Jaskiniowe stanowisko górnopaleolitycz-ne k. Serina, w prow. Gerona (Hiszpania). Ponad warstwami mustierskimi występuje kultura oryniacka, najwcześniejsza (ok. 40 tys. lat temu) w pd.-zach. części Europy. Wyżej zalegają warstwy z kulturą gra-wecką i solutrejską (20-17 tys. lat temu).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Altheim

  Osada wyżynna w Bawarii, eponimiczna dla kultury eneolitycznej. Otoczona potrójną fosą i palisadą, pozbawiona jest zabudowy wewnętrznej. Kultura Altheim powstała na podłożu grupy Miinchs-hofen, przy udziale wpływów wywodzących się z kręgu kultury pucharów lejkowatych (grupa salzmiindzka)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arene Candide

  Stanowisko jaskiniowe na terenie Ligurii (pn. Włochy). Sekwencja stratygraficzna obejmuje szereg poziomów graweckich i epigraweckich, w których znaleziono ostrza liściowate (poziomy 12-8), a następnie ostrza z zadziorem (7-1). W poziomie 5 odkryto wyjątkowo bogaty pochówek młodzieńca (w wieku 12-14 lat)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amekni

  Otwarte stanowisko neolityczne w regionie Atakor, w pd. Algierii. Zaliczane do najstarszych osad neolitu saharo-sudańskiego (pomiędzy 8 600 a 5 500 lat temu); zamieszkiwana była przez grupy ludności o cechach negroidalnych, które zajmowały się gospodarką myśliwsko-zbieracką wraz z zaczątkowymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afontowa Gora

  Górnopaleolityczne stanowisko otwarte na przedmieściach Krasnojarska (Syberia). Trzy poziomy kulturowe, datowane na maksimum zlodowacenia sartańskiego (ok. 20 tys. lat temu), dostarczyły zespołów narzędzi odłupkowych, głównie zgrzebeł, będących podstawą wyodrębnienia specjalnej jednostki (kultura...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amuq

  Tell neolityczny i eneolityczny w prow, Ha-tay we wsch. Turcji. Sekwencja A tego tellu uważana za klasyczną dla Bliskiego Wschodu; jest kombinacją stratygrafii kilku tellów na równinie Antiochii.

  Faza B — młodszy neolit, nadal z ceramiką typu DFBW (Dark Faced Burnished Ware — o ciemnej, błyszczącej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt

Do góry