Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Biskupin

  Miejscowość w Wielkopolsce w pobliżu Żnina. W 1933 r. na półwyspie Jez. Biskupińskiego odkryto drewniane konstrukcje osiedla obronnego kultury łużyckiej, związanego z tzw. grupą wschodnio-wielkopolską. Zostało ono wzniesione pod koniec VIII w. p.n.e. (wg najnowszych badań dendrochronologicz-nych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /4 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Border

  Jaskinia położona na granicy RPA i Suazi; dostarczyła długiej sekwencji osadnictwa ze środkowej epoki kamienia (MSA), z okresu od ok. 200 tys. do 50 tys. lat temu, oraz późniejszych przemysłów mikrolitycznych datowanych od ok. 35 tys. lat temu. Sekwencja środkowej epoki kamienia obejmuje głównie grupę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biache Saint Vaast

  Stanowisko otwarte środkowego paleolitu, położone w dep. Pas-de-Calais (Francja); datowane metodą TL na ok. 170 tys. lat temu.

  W stropie osadów rzecznych z początku stadium izotopowego 6 odkryto kilka poziomów kulturowych bogatych w odpadki produkcyjne, związane z wytwarzaniem odłupków i wiórów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielskie Gorodishche (miasto Gelon)

  Położone na prawym brzegu Worskli, w jej środkowym biegu, największe pradziejowe osiedle obronne wsch. Europy liczące 4 400 ha pow. Swoją formę i strukturę zyskało w wyniku długotrwałego rozwoju od przełomu VTII/VII do końca V w. p.n.e. W jego skład wchodzą trzy mniejsze, wydzielone...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /6 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilzingsleben

  Najbliższe granic Polski stanowisko środkowoplejstoceńskiego Homo erectus, położone w Turyngii, w dolinie rzeki Wipper. Stanowisko zalega w osadach fluwialnych, przedzielonych trawertynami. Poziom znalezisk wiąże się ze środkową warstwą interglacjalnego trawertynu, datowanego metodą ura-nowo-torową...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bir el Ater

  Odkryte w 1917 r. stanowisko Oued Djebbana k, Bir el Ater na południe od Tebessy w Algierii jest stanowiskiem eponimicznym kultuiy aterskiej. Sedymenty aluwialne w zakolu Wadi zawierają bogaty poziom kulturowy z ogniskami i szczątkami fauny charakterystycznej dla sawanny. Przemysł kamienny reprezentuje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baton de commandement

  W archeologii: francuski termin na oznaczenie przedmiotu złożonego z cylindrycznego trzpienia i przewierconego końca, wykonanego z poroża renifera lub jelenia. Wprowadzenie tego terminu związane było z uznaniem tych przedmiotów za rodzaj berła lub innego symbolu władzy. Ostatnio przedmioty te uznaje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baalberg

  Grupa eneolityczna należąca do kompleksu kultuiy pucharów lejkowatych (niekiedy określana w ceramice jako styl baalberski). Może częściowo wywodzić się z tradycji epiwstęgowych (m.in. grupy Gatersleben); ulegała szybkiemu rozprzestrzenieniu na obszar zachodniej i południowej grupy kultury pucharów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bacho Kiro

  Stanowisko jaskiniowe w środkowowschodniej Bułgarii k. Drianowa. Badane w latach 70. przez misję polsko-bułgarską, dostarczyło kilku warstw mustierskich (m.in. z najstarszą kością zdobioną ornamentem rytym, datowaną na ok. 46 tys. lat temu) oraz najstarszych w Europie śladów kultuiy oryniackiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baguette

  W archeologii: francuski termin na oznaczenie wydłużonego, wąskiego przedmiotu o przekroju płasko-wypukłym, wykonanego z poroża renifera. Wyroby te, sklejone płaskimi stronami, mogły być oprawami grotów oszczepów, nie ulegającymi łatwym odkształceniom, tak jak oprawy drewniane. Były często...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt

Do góry