Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chateauneuf - les - Martigues

  Stanowisko eponi-miczne kultury kastelnowskiej w nawisie Font-des-Pi-geons w dep. Bouche-du-Rhón (Francja). W późnome-zolitycznych warstwach kastelnowskich (F8-C7), datowanych na 7 800-6 800 lat temu, odkryto przemysły o zaawansowanej technologii wiórowej, z mikrolitami geometrycznymi, przede wszystkim z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cafer Huyuk

  Tell neolityczny w dolinie górnego Eufratu, we wsch. Turcji. Architektura kamienna na planie prostokątnym nawiązuje do preceramicznych budowli z Cayonii. Przemysł kamienny z grotami trzo-neczkowatymi, z retuszem płaskim, nawiązuje do przemysłów PPN B z terenu wybrzeża syryjsko-palestyńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brąz (technologia uzyskiwania i obróbki)

  Miedź, podstawowy surowiec do produkcji brązu, na terenie Europy uzyskiwano ze złóż rudy dostępnych powierzchniowo lub przy zastosowaniu prostych metod górniczych. Były to najczęściej zwykłe, nieregularne leje drążone w podłożu, na terenie skalistym mające charakter jakby małych kamieniołomów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /4 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chilca

  Otwarte stanowisko preceramiczne na środkowym wybrzeżu Peru k. Chilca. Zasiedlone ok. 5 000 lat temu przez nadmorskich zbieraczy, budujących stożkowate szałasy na drewnianej konstrukcji. Pojawiają się pierwsze ślady upraw fasoli i dyni.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Can Hassan

  Wielki tell neolityczny i eneolityczny na równinie Konya k. Karaman w Turcji. W dolnych poziomach (7-4) odkryto duże domy z nie wypalonej cegły i ceramikę monochromiczną. Od warstwy 3 pojawia się ceramika malowana, nawiązująca do wczes-noeneolitycznych poziomów Chatal Hiiyuk-Zachod i Mersin. Dowodem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brześć Kujawski

  Duże stanowisko neolityczne i eneolityczne, reprezentujące kulturę ceramiki wstęgowej rytej oraz peryferyjną grupę niżową lendzielsko--polgarską, określaną jako brzesko-kujawska. Odkryto w nim kilkadziesiąt długich domów słupowych, przeważnie na planie trapezu, z przyległymi do nich zagrodami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Castillo

  Stanowisko jaskiniowe k. Puente Viesgo, w prow. Santander (Hiszpania). Bardzo długa sekwencja warstw kulturowych: 26 jednostek stratygraficznych od poziomów mustierskich, przez wcześnie datowane warstwy oryniackie (ok. 39 tys. lat temu), gra-weckie, solutrejskie i magdaleńskie.

  W ostatnich warstwach na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Buqras

  Tell neolityczny położony nad środk. Eufratem w Syrii. Wyróżniono ponad 10 poziomów kulturowych z domami z nie wypalonej cegły, budowanych na planie prostokątnym, często stykających się, podzielonych wewnątrz na kilka pomieszczeń.

  Na ścianach zachowanych nawet do wys. 1,7 m odkryto malowane maski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cayonu

  Stanowisko neolitu preceramicznego we wsch. Taurusie (Turcja). Odkryto cztery główne poziomy osadnicze ze zmieniającą się architekturą kamienną: I — budowle owalne, częściowo zagłębione w powierzchnię gruntu, wykładane drewnem; II — duże domy kamienne (5x12,5 m), których odkryte fundamenty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burgaschisee - Sud (Seeberg)

  Palafltowa osada kultuiy Cortaillod w kantonie Berno (Szwajcaria). Stosunkowo niewielka (50x12 m), w całości rozkopana. Złożona z domów prostokątnych, z ogniskami wylepia-nymi gliną; otoczona palisadą. Według danych dendro-chronologicznych może być współczesna niektórym osadom kultury Pfyn (np...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt

Do góry