Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chufin

  Górnopaleolityczne stanowisko jaskiniowe w prow. Santander (Hiszpania). Znane przede wszystkim z bardzo oryginalnych, rytych wizerunków naskalnych, głównie kozic lub koziorożców. W głębi jaskini malowidła przedstawiające konie i bowidy, a także postać ludzką. Badania archeologiczne wskazują na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobrichov

  Wieś w środk. Czechach, w której odkryto dwa duże, ciałopalne cmentarzyska z okresu rzymskiego. Z jednego z nich, z nekropolii w Dóbr icho-vie-Pichorze, pochodzą liczne zrfaleziska grobowe, potwierdzające znaczenie państwa Markomanów w okresie ich potęgi przypadającej na czasy panowania Mar-boda (ostatnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Courthezon

  Rozległa osada kultury impresso-car-dium w dep. Vaucluse (Francja), z szeregiem okrągłych domostw o fundamentach kamiennych. Gospodarka ma charakter wyraźnie rolniczo-hodowlany (ponad 95% kości zwierząt udomowionych). Datowana na schyłek VI tysiąclecia B.C.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cicarovce

  Nadcisańskie stanowisko w okolicach Trebiśova na pd.-wsch. Słowacji, interpretowane jako miejsce kultu. Pięć jam ułożonych w krąg, którego centrum stanowiła szczególnie głęboka jama z pochówkiem, wyposażonym w liczne naczynia gliniane i kości. Odkryto 10 dalszych pochówków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dolni Vestonice

  Otwarte, graweckie stanowisko lessowe u podnóża G. Pawłowskich k. Breclavia na Morawach. Złożone z trzech kompleksów znalezisk położonych na stoku. Najbardziej znane jest stanowisko środkowe, rozłożone przy wielkim nagromadzeniu kości mamutów (ponad 70 osobników), któremu towarzyszyło kilka dużych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Crvena Stijena

  Nawis skalny w Czarnogórze k. Petrovici (Jugosławia) Dolne warstwy (XXVI-XII) przedstawiają pełną sekwencję środkowego paleolitu od przedostatniego zlodowacenia (Riss) do początku ostatniego zlodowacenia. Po luce osadniczej (związanej m.in. z erupcją wulkanów w środk. Włoszech, których pył był...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cmentarzyska typu dobrodzieńskiego

  Ciało palne cmentarzyska ludności kultury przeworskiej, znane z terenu pn. części Górnego Śląska i z ziemi częstochowskiej (Dobrodzień, Szczedrzyk, Olsztyn, Opatów, Żabieniec), charakteryzujące się występowaniem warstwy powstałej w wyniku rozpraszania szczątków wielu pochówków, związanego z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Byblos

  Wielki tell na skalistym wybrzeżu M. Śródziemnego, położony 30 km od Bejrutu (Liban).

  Najwcześniejsze warstwy neolityczne (ok. 6 000 lat B.C.) zawierają 8 poziomów zabudowy z prostokątnymi domami, o podłogach i ścianach z bitej gliny, pokrywanych wapnem. Ceramika z białej glinki zdobiona odciskami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chatal Huyuk

  Wielki tell o powierzchni ok. 7 ha, położony na równinie Konya (środk. Turcja). Wyróżniono ok. 13 poziomów kulturowych, obejmujących okres od 8 100 do 7 400 lat temu. We wszystkich poziomach architektura jest oparta na planie przylegających do siebie prostokątnych pomieszczeń.

  Ściany budowano z nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bylany

  Kompleks stanowisk neolitycznych k. Kut-nej Hoiy w Czechach o łącznej powierzchni ok. 7 ha. Odkryto w nim ponad 110 długich domów (o dł. do 45 m) z kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz kłutej. Badania mikrostratygraficzne wskazują na ponad 20 faz zasiedlenia i rozbudowy. Stanowisko o kluczowym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt

Do góry