Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Duchcov

  Miejscowość w pn.-zach. Czechach, w której na głęb. 6 m odkryto w mineralnym, leczniczym źródle brązowy kocioł, zawierający ok. 2 000 drobnych przedmiotów, przede wszystkim fibul (zapinek), a także inne ozdoby. Znalezisko to, interpretowane jako kultowe (ofiarne), jest związane z jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ezero

  Tell eneolityczny oraz z epoki brązu, położony na Niz. Górnotrackiej k. Nowej Zagory (Bułgaria). Pierwsze trzy warstwy (IV-II) odpowiadają późnemu neolitowi i eneolitowi, najmłodsza (złożona z 13 poziomów zabudowy domami glinianymi na planie czworokątnym) — okresowi przejściowemu do epoki brązu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cuina Turcului

  Jaskiniowe stanowisko późnego paleolitu w rejonie Żelaznej Bramy (Rumunia). W obu warstwach znaleziono przemysły epigraweckie z elementami azyloidalnymi. W dolnej warstwie wystąpiły płytki i fragmenty narzędzi kościanych zdobionych zygzakami i meandrami. W górnym poziomie kości były zdobione...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Combe Grenal

  Stanowisko jaskiniowe położone w dep. Dordogne (Francja); jedno z najważniejszych dla klasyfikacji zachodnioeuropejskiego" kompleksu mustierskiego. Prawie 6-metrowa sekwencja warstw zawiera ponad 55 poziomów osadniczych, datowanych pomiędzy 120 a 40 tys. lat temu; poniżej występują warstwy aszelskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darion

  Osada zachodniego kompleksu linearnego (ceramiki wstęgowej rytej) w Belgii, złożona z kilku długich domów słupowych, otoczona palisadą i rowem.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Coppa Nevigata

  Stanowisko neolityczne nad laguną Siponto w zat. Manfredonia (pd.-wsch. Włochy). Najstarsze osadnictwo związane z kulturą impresso z początków VI tysiąclecia B.C., następnie z fazą, w której ceramice impresso towarzyszyła ceramika malowana z końca VI i początków V tysiąclecia B.C., a w końcu z samą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dissignac

  Tumuls (kurhan) megalityczny k. Saint--Nazaire (dep. Ioire Atlantiąue, Francja). Jest to rodzaj cairnu (nasypu kamiennego) pokrywającego dwa dolmeny z korytarzykami. Powstał prawdopodobnie na początku V tysiąclecia B.C.; w jego budowie nie wyklucza się udziału lokalnych populacji mezolitycz-nych z uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cosquer

  Grota podmorska k. przylądka Morigiou (Marsylia). Zawiera ryty i malowidła naskalne oraz niewielkie ogniska rozpalane dla oświetlenia jaskini w okresie ok. 27-26 tys. lat temu oraz 19-18 tys. lat temu. We wcześniejszym okresie wykonywano głównie negatywowe odciski rąk (substancje organiczne z tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diuktaj

  Jaskinia położona nad Ałdanem w Jakucji. Znaleziono w niej sekwencję warstw datowanych na 14 do 12 tys. lat temu, a w nich przemysły, w których występują ostrza liściowate i narzędzia mikrolitycz-ne na wiórkach produkowanych techniką gobijską.

  Warstwy zawierały też m.in. szczątki mamuta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cotte Saint - Brelade

  Stanowisko wczesnej fazy środkowego paleolitu, położone w szczelinach skał granitowych na wyspie Jersey na kanale La Manche. Główny poziom archeologiczny, datowany na stadium izotopowe 7 (ok. 238 tys. lat), zawierał wytwory kamienne nawiązujące do kultury mustierskiej z narzędziami zębatymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt

Do góry