Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Hayonim

  Stanowisko jaskiniowe k. Akko w pn. Izraelu. Najniższe warstwy (D) reprezentują oryniak lewantyński, następnie występuje sekwencja warstw kebarskich (C) i natufskich (B). W tych ostatnich odkryto 6 okrągłych konstrukcji kamiennych oraz liczne pochówki we wnętrzu groty.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herpaly (tell Berettyoujfalu)

  Stanowisko eponimiczne grupy Herpśly na wsch. Węgrzech k. Debreczy-na. Rozwój tej grupy przebiegał równolegle z kulturą nadcisańską i młodszymi fazami wschodniego kompleksu linearnego aż do początku eneolitu, kiedy to pojawiła się kultura tiszapolgarska.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hacilar

  Tell neolityczny nad jez. Burdur (zach. Turcja). Najniższe poziomy odpowiadają neolitowi pre-ceramicznemu o wieku ponad 8 700 lat temu, W warstwach tych odkryto budowle mieszkalne z cegły suszonej na słońcu, o ścianach wyprawionych i malowanych.

  Występują ślady uprawy zbóż (dwa gatunki pszenicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hadar

  Formacja geologiczna występująca w zapadlisku Afar w Etiopii. Osiąga ok. 150-280 m miąższości i jest złożona z osadów fluwialnych, jeziornych i tufów wulkanicznych datowanych na okres pomiędzy 2,5 i 2,4 młn lat temu. W dolnych warstwach tej formacji odkryto szczątki najstarszego z australopiteków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hagenbach, Neupotz

  Miasteczka w pd.-zach. Niemczech, w-któiych, w dawnym korycie Renu odkryto wiele przedmiotów, głównie metalowych naczyń i ozdób, datowanych na III w. n.e. Jak się powszechnie sądzi, zostały one utracone w czasie przeprawy przez Germanów, powracających z jednej z wypraw na Galię, którzy po 260 r. n.e...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hallstatt

  Miasteczko w Górnej Austrii u zach. brzegu jeziora o tej samej nazwie, nad któiym (ok. 450 m ponad lustrem wody) znajdują się starożytne kopalnie soli i badane od pierwszej połowy XIX w, (1824-1831 i 1846-1863 oraz 1937-1939) eponimiczne cmentarzysko kultuiy halsztackiej. Ciągnące się wzdłuż pn...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /5 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatersleben

  Wczesnoeneolityczna grupa kulturowa na terenie międzyrzecza Łaby i Soławy, wywodząca się z tradycji rósseńskich z udziałem wpływów lendzielskich.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gomolava

  Duży tell kultury winczańskiej, znajdujący się u ujścia Sawy do Dunaju. Odkryto w nim warstwy fazy B i C kultury winczańskiej (m.in. z prostokątnymi domami słupowymi) oraz ślady osadnictwa kultury tiszapolgarskiej i badeńskiej (Kostolac).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franchthi

  Jaskinia w Argolidzie, z długą sekwencją górnego paleolitu w połączeniu z osadą neolityczną przed jaskinią na wybrzeżu morskim. Warstwy paleolityczne w jaskini rozpoczyna poziom oryniacki, a następnie seria warstw graweckich (datowanych na ok. 20 tys. lat temu) oraz epigraweckich (datowanych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gonnersdorf

  Jedno z najlepiej zachowanych stanowisk magdaleńskich na terenie Nadrenii (k. Neu-wied, w Niemczech).

  Pokryte popiołem z erupcji wulkanów Laacher See, jest datowane na ok. 12,6 tys. lat temu. Zachowały się w nim ślady trzech lekkich szałasów związanych z letnimi pobytami łowców koni (częściowo też...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt

Do góry