Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kalambo Falls

  Wielowarstwowe stanowisko paleolityczne leżące na terenach w pobliżu sławnych wodospadów na pograniczu Zambii i Tanzanii. Sekwencja poziomów osadniczych rozpoczyna się schyłkową fazą kultury aszelskiej (ok. 200 tys. lat temu), przechodząc stopniowo w środkową epokę kamienia, reprezentowaną przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkriese

  Miejscowość leżąca w Niemczech na południe od Osnabriick, w której odkryto miejsce bitwy stoczonej przez wojska rzymskie pod wodzą Waru-sa z armią Cherusków, dowodzonych przez Arminiu-sza. Przebieg tej tragicznej dla Rzymian bitwy, stoczonej w 9 r. n.e., znany jest z opisu przekazanego przez Tacyta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamennaja Bałka

  Kompleks otwartych stanowisk gómopaleolitycznych w basenie M. Azowskiego, datowany na ok. 15-13 tys. lat temu. Związany z kulturą epigrawecką strefy stepowej, częściowo o powiązaniach zakaukaskich. 

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karanowo

  Tell niedaleko Starej Zagory (Bułgaria), w którym wyróżniono wszystkie główne etapy zasiedlenia Niz. Gómotrackiej: warstwy I-II — z wczesnoneo-lityczną ceramiką malowaną, zbliżoną do kultury Star-ćevo, III — kultura weselinowska, IV — kultura Kaloja-nowiec (nawiązująca do kultury winczańskiej), V —...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelisejewiczi

  Otwarte stanowisko epigraweckie w okolicach Brianska (Rosja), datowane na ok. 17 tys. lat temu. Charakteryzuje się wielkimi nagromadzeniami kości mamutów oraz śladami konstrukcji mieszkalnych z kości mamutów. Obok przemysłu kamiennego stanowisko dostarczyło wielu fragmentów kości słoniowej z rytymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jabrud

  Kompleks stanowisk jaskiniowych w Syrii. W schronisku I odkryto 25 warstw dolnego i środkowego paleolitu; schronisko II zawierało 10 poziomów osadniczych środkowego i górnego paleolitu; schronisko III — 8 poziomów górno- i epipaleolitycznych.

  Najwcześniejsze warstwy zawierały odłupkowe przemysły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jerycho

  Tell, zwany es-Sultan, położony na terenie Palestyny. Najniższe warstwy kultury natufskiej związane są z obecnością murów kamiennych podtrzymujących zniwelowane terasy; w fazie protoneolitycznej pojawiają się konstrukcje z gliny i nie wypalanych cegieł. Faza związana z neolitem preceramicznym A...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jagerhaushohle

  Stanowisko eponimiczne mezo-litycznej kultury beurońskiej, położone k. miasta Beu-ron (Niemcy). Pozwoliło na wyróżnienie trzech faz tej kultury: A — datowanej na okres preborealny, B — na okres borealny, C — na okres atlantycki.

  We wszystkich poziomach występowały mikrolity geometryczne, głównie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakuszowice

  Wieś k. Kazimierzy Wielkiej, gdzie w 1911 r. odkryto przypadkowo na głęb. prawie 6 m bogato wyposażony pochówek młodego mężczyzny. W jego grobie oprócz szkieletu konia znajdowało się wiele cennych przedmiotów, ozdób i części stroju oraz uzbrojenie. Ponadto w skład inwentarza grobowego wchodzą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jarmo

  Wielowarstwowa osada neolityczna na przedpolu gór Zagros (Irak). Odkryto 16 poziomów osadniczych, część z nich preceramicznych (ponad 8 500 lat temu), część — wczesnoceramicznych (8 500--8 300 lat temu).

  Domy o konstrukcji ścian glin obitej (typu pisó), posadowione na fundamencie kamiennym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt

Do góry