Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Korolewo

  Wielopoziomowe stanowisko środkowo-i górnoplejstoceńskie w serii lessów na Ukrainie Za-karpackiej (dorzecze górnej Cisy). Najniższe poziomy z narzędziami otoczakowymi (VIII, VII) datowane są metodą TL na ok. 850 tys. lat temu, natomiast wyżej zalegające warstwy z przemysłami lewaluaskimi (VI--IV) na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasies River Mouth

  Zespół jaskiń i nawisów położonych na wybrzeżu w Kraju Przylądkowym. Łączna sekwencja osadów (18 m) rozpoczyna się osadnictwem ze środkowej epoki kamienia, z okresu ok. 120 tys. lat, reprezentującym grupę Pietersburg. Ok. 90 tys. lat temu ma miejsce epizod z mikrolitycznymi tylczakatni typu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosoucy

  Wielowarstwowe, otwarte stanowisko lessowe w Mołdawie, z sekwencją obozowisk epigra-weckich z okresu 20-15 tys. lat temu. Znaleziono w nim wiele zdobionych przedmiotów z kości i rogu.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kniegrotte

  Jaskinia w Turyngii k. Dóbritz (Niemcy); odkryto w niej liczne znaleziska magdaleńskie z okresu ok. 13-10 tys. lat temu. Przemysł kamienny z narzędziami mikrolitycznymi, którym towarzyszą harpuny i bogato ornamentowane zawieszki.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostenki k. Woroneża

  Kompleks otwartych stanowisk górnopaleolitycznych na terasach Donu. Do najbardziej znanych stanowisk należy zaliczyć: Kostenki 1 (stanowisko Połiakowa) z sekwencją warstw związanych z kulturą Streletskąja, oryniacką i późną fazą kultury graweckiej (kulturą kostenkowsko-awdiejewską).

  W tej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kokoriewo

  Otwarte stanowisko górnopaleolityczne, położone na brzegu Jeniseju k. Krasnojarska. Odkiyto 8 warstw kulturowych, datowanych na okres późnego glacjału (15-12 tys. lat temu), zaliczanych do tzw. kultury Kokoriewo, z narzędziami wiórowymi i licznymi kościanymi grotami oszczepów. Wśród szczątków fauny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków, ul. Spadzista (obecnie Hoffmana)

  Kompleks otwartych stanowisk graweckich na lessowym wzgórzu św. Bronisławy w Krakowie. W głównym obozowisku w sektorze B, datowanym na ok. 23-22 tys. lat temu, znaleziono wielką ilość kości mamutów, zalegających wtórnie na powierzchni obozowiska, w którym stwierdzono prawdopodobnie ślady dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kebara

  Jaskinia w górach Karmel k. Hadeiy w Izraelu. Dostarczyła sekwencji warstw mustiersko--lewaluaskich (F), górnego paleolitu (E, D) oraz epipa-leolitu (C, B).

  W warstwach środkowego paleolitu odkryto ślady licznej fauny (Bos, daniel, nosorożec i gazę-la) oraz fragmenty czaszki i dwóch pochówków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kietrz

  Jedno z największych zbadanych cmentarzysk typu pól popielnicowych, liczące ponad 3 600 grobów, położone na Górnym Śląsku k. Głubczyc. Związane z grupą śląską tzw. kultury łużyckiej, użytkowane było nieprzerwanie przez ponad tysiąc lat, od pojawienia się kultury typu mogiłowego (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiik Koba

  Jaskiniowe stanowisko środkowego paleolitu k. Simferopola na Krymie (Ukraina). W dolnym poziomie kulturowym, datowanym na ostatni in-terglacjał, znaleziono wytwory z taubachenu, natomiast w poziomie górnym — wytwory z lokalnego wariantu kompleksu mikockiego. Odkryto częściowo zachowany pochówek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt

Do góry