Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nawis

  Inaczej schronisko podskalne: naturalne zagłębienie, najczęściej w dolnej części ściany skalnej, służące jako miejsce na obozowisko lub osadę prehistoryczną. Ślady takich obozowisk lub osad są zachowane w osadach detrytycznych, które osadzały się pod nawisem.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nea Nikomedea

  Osada neolityczna na terenie Macedonii greckiej należąca do kultury Protosesklo. Odkryto szereg domów czworokątnych o ścianach polepianych gliną, a także groby położone pomiędzy domami. Bardzo wczesna data radiowęglowa (8 200 lat temu, co odpowiada ok. 7 000 lat B.C.) sytuuje tę osadę wśród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mladeć

  Jaskiniowe stanowisko gómopaleolityczne k. Litovli na pn. Morawach (Czechy). Zawierało liczne szkielety ludzkie (dokładna liczba nie jest znana), obok wyrobów oryniackich, głównie kościanych (np. grotów oszczepów typu Mladeć), oraz bardzo niewielu wyrobów kamiennych. Znaleziska te są bardzo istotne dla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mołodowa

  Wielowarstwowe stanowiska środkowo-i gómopaleolityczne na lessowej terasie Dniestru, w rejonie Kelmency (Chmielnickij, Ukraina). Stanowisko Mołodowa I — sekwencja warstw środkowopaleolitycz-nych mustiersko-lewaluaskich, datowanych na ok. 50-40 tys. lat temu, z unikatową strukturą mieszkalną z kości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mondsee

  Osada jeziorna, eponimiczna dla kultuiy eneolitycznej pn. obrzeżenia Alp, położona w Górnej Austrii. Kultura ta uformowała się na podłożu kultury Cortaillod, z udziałem wpływów lendzielskich ze środk. Europy. Związany z nią był przyalpejski ośrodek produkcji wyrobów miedzianych. Stanowiska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monte Verde

  Otwarte stanowisko paleoindiań-skie w okolicach miasta Llanąuihue w Chile. Najwcześniejszy poziom kulturowy (I) z narzędziami otoczakowymi jest datowany na ok. 33 tys. lat temu. Młodszy horyzont, związany z kopalnym torfowiskiem, datowany na ok. 13 tys. lat temu, dostarczył unikatowego zespołu 12...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Moravany

  Kompleks otwartych stanowisk górńo-paleolitycznych w okolicach Pieszczan w zach. Słowacji. Najstarsze stanowiska związane są z późną fazą specyficznego wariantu kultury szeleckiej, z dwustronnymi ostrzami trójkątnymi z wypukłą podstawą (tzw. groty typu Moravany-Dlha).

  Następną fazę stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrolityczne narzędzia, mikrolity

  Kamienne narzędzia o małych rozmiarach (mniejsze od 2,5-3,0 cm), wykonywane zarówno z odłupków, jak i wiórków. Były najczęściej zbrojnikami wkładanymi w oprawy ostrzy kościanych, rogowych lub drewnianych.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morin

  Stanowisko jaskiniowe w prow. Santander (Hiszpania). Bardzo bogata sekwencja stratygraficzna od poziomów mustierskich (szereg różnych grup z wczesnej fazy ostatniego zlodowacenia: kultura mustierska z narzędziami zębatymi, kultura mustierska z ciosakami typu afrykańskiego, kultura mustierska z tradycją...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Milovice

  Otwarte stanowisko gómopaleolityczne na stokach Gór Pawłowskich k; Breclavia (Czechy). Najwcześniejsze ślady z okresu ok. 30 tys. lat dotyczą kultury oryniackiej. Następnie, w okresie 25 do 23 tys. lat temu, pojawia się osadnictwo graweckie z okrągłą konstrukcją szałasową z kości mamuta, której...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt

Do góry