Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FRANKÓW l AWARÓW WOJNA 791-796

  Karol Wielki (742-814) wraz z synem Pe-pinem (zm. 810) poprowadził armie fran­końskie przeciw Awarom, ludowi pocho­dzenia tureckiego, którzy opanowali dolinę środkowego Dunaju i plądrując zdobyli wielkie bogactwa. W pierwszej fazie wojny Frankom nie udało się dopaść i rozbić Awarów. Karol Wielki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKO-PRUSKA WOJNA 1870-1871

  Po zwycięst­wie Prus w SIEDMIOTYGODNIOWEJ WOJNIE Otto von Bismarck (1815-1898), premier pruski, podjął kroki na rzecz zjed­noczenia niezależnych, południowych państw niemieckich w antyfrancuskim Związku Północnoniemieckim. Kiedy w 1870 Prusy starały się umieścić na tronie hiszpańskim księcia z rodu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUZÓW l INDIAN WOJNA 1754-1763.

  Była to ostatnia i decydująca wojna z całego szeregu konfliktów między Francuzami, Brytyjczykami, Indianami i kolonistami

  władzę nad dolinami rzek Świętego Waw­rzyńca i Ohio. Gubernator Wirginii, RobertDinwiddie (1693-1770), wysłał wojska te­rytorialne pod dowództwem Jerzego Wa­szyngtona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOŃSKA WOJNA DOMOWA PIERWSZA 670-679.

  Chlodwig król Franków salickich w początkach VI w. zjednoczył w swym państwie obok nich również Franków rypuar-skich. Państwo po jego śmierci zostało rozdzielone na trzy królestwa: Neustria (zachodnia Galia, czyli Francja, na północ od Loary), Austrazja (wschodnia Galia, na północ od Loary i na zachód od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKOŃSKO-BIZAN1YJSKA WOJNA 803--810

  Karol Wielki, władca Franków (742-814) dążył do tego, aby Bizancjum uznało jego tytuł cesarza Zachodu. Chcąc to uzyskać wszczął wojnę z Bizancjum zmierza­jąc do opanowania Wenecji i Dalmacji, leżą­cych nad Morzem Adriatyckim. Wojsko lądo­we i flota Karola odnosiły na ogół zwycięstwa. W 809...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKÓW l LEMANÓW WOJNA 496

  Po najeździe germańskiego ludu Alemanów na królestwo Franków rypuarskich w rejonie Kolonii nad Renem, Frankowie rypuarscy poprosili o pomoc Chlodwiga (ok. 466-511), króla Franków salickich. W 496 Frankowie pod wodzą Chlodwiga zwyciężyli Alemanów w rozstrzygającej bitwie pod Tolbiac (Zul-pich), na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKO-NIEMIECKA WOJNA 978-980.

  Lotar (941-986), przedostatni król Francji z dynastii karolińskiej postanowił odzyskać na drodze wojennej Lotaryngię, utraconą na rzecz Niemiec w 925, która w tym czasie znajdowała się pod panowaniem cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Ottona II (955-983), seniora lennego Lotara. Ottono­wi, którego ród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA WOJNA W INDOCHINACH 1882-1883

  W 1881 Chiny ogłosiły, że An-nam, czyli Wietnam, pozostaje pod ich zwierz­chnictwem i wysłały wojska w dół Rzeki Czerwonej, by zajęły obszar północnego Ton-kinu. Francja zniecierpliwiona ciągłym prze­śladowaniem przez Wietnamczyków misjona­rzy w Wietnamie, ponownie zaczęła rozszerzać swoje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKA WOJNA W INDOCHINACH 1946-1954.

  Po wycofaniu się pod koniec ŚWIATOWEJ WOJNY II Japonii z Indo-chin Francja nie dysponowała dostatecz­nymi siłami, by niezwłocznie umocnić swoją władzę w dawnej kolonii. Na północy, Viet-Minh, partia polityczna kierowana przez Ho Szi Mina (1890P-1969) prokla­mowała niepodległą Demokratyczną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCUSKO-AUSTRIACKA WOJNA 1477--1493

  Po śmierci Karola Śmiałego bur-gundzkiego (1433-1477) (patrz burgundz-KO-SzwAjCARSKA wojna 1474-1477) król Fran-cji Ludwik XI (1423-1483) stale dążący do powiększenia terytorium swego kraju, zgło­sił pretensje do Burgundii. Na przeszkodzie tym planom stanęło małżeństwo Marii Bur-gundzkiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 665

  praca w formacie txt

Do góry