Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GRECKO-PERSKIE WOJNY 500-448 p.n.e.

  W 500 p.n.e., za panowania króla Dariusza I (559P-486), rozległe imperium perskie było największym państwem świata antycznego. Po wybuchu JOŃSKIEGO POWSTANIA wspieranego przez Ateny, Dariusz chciał się zemścić na tym państwie. Pierwszą próbę udaremniło mu jednak zwycięstwo wojska ateńskiego w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIJSKIE WOJNY CEZARA 58-51 p.n.e.

  Wojny przeciw licznym plemionom zamie­szkującym Galię (w przybliżeniu obszar dzisiejszej Francji) są świadectwem geniuszu wojskowego rzymskiego wodza, Juliusza Cezara (100-44), który zawarł z Pompeju-szem Wielkim (106-48) i Krassusem (115-53) tajne porozumienie, zwane pierw­szym triumwiratem, mające...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /4 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANKÓW Z MAURAMI WOJNA PIERWSZA 718-732

  Po podboju państwa Wizygotów w Hiszpanii Maurowie (hiszpańscy muzuł­manie) rozpoczęli najazdy na obszary leżące na północ od Pirenejów; w 718 napadli na Akwitanię i południową Francję, w 719 zdobyli Narbonne. W 721 pod Tuluzą pobi­ły ich wojska Oda (Eudes) (665-735) księcia Akwitanii i wyparły z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASKOŃSKICH PANÓW REBELIA 1368.

  Ed­ward Czarny Książę (1330-1376), angielski zarządca Akwitanii, wywołał wrogie nastroje mieszkańców, gdyż prowadził zbytkowne życie, uciskał ich i narzucił wysokie podatki, które miały pokryć koszty wojny prowadzo­nej przez Anglię. Wielcy panowie gaskońscy zwrócili się w 1368 o pomoc do króla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FREDOŃSKA REBELIA 1826-1827

  W 1821 Hiszpania udostępniła osadnikom amery­kańskim tereny Teksasu, a rok później rząd niepodległego od niedawna Meksyku kon­tynuował tę politykę (patrz meksykańska rewolucja 1821). Amerykanin Hayden Ed-wards uzyskał od Meksyku nadanie i w po­bliżu Nacogdoches we wschodnim Teksasie założył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAUGAMELA, BITWA POD GAUGAMELA 331 p.n.e

  W bitwie pod Gaugamelą, w pobliżu Arbeli (obecnie północny Irak), jednej z naj­ważniejszych bitew w historii, wojska mace­dońskie pod wodzą Aleksandra Wielkiego (356-323) pobiły Persów dowodzonych przez Dariusza III (zm. 330) (patrz aleksandra wielkiego podboje 334-323 p.n.e.). Zaprawione w bojach wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRIESA REBELIA 1799

  W 1798 Kongres USA w celu pozyskania pieniędzy uchwalił federalny podatek od budynków mieszkalnych. Federalni poborcy podatkowi napotkali w Bucks County (Pen­sylwania) rozgniewany tłum prowadzony przez „kapitana" Johna Friesa (1750-1818), cieszącego się popularnością wędrownego licytatora. Rozwścieczone...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRONDY WOJNY 1648-1653

  W czasie ma-łoletności króla Francji Ludwika XIV (1638-1715) regentką była jego matka Anna Austriaczka, a pierwszym ministrem Juliusz Mazarini. W 1648 parlament paryski nie zaakceptował dekretów skarbowych. Sprze­ciw wynikał z dążenia do ograniczenia rosnącej władzy królewskiej oraz obrony interesów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUTBOLOWA WOJNA 1969

  W latach pięć­dziesiątych i sześćdziesiątych naszego stu­lecia około 300 tysięcy bezrolnych chłopów i bezrobotnych robotników z Salwadoru przeniosło się na tereny zachodniego Hon­durasu, gdzie znaleźli ziemię do uprawy i lepsze warunki do życia. W 1969 rząd Hondurasu wprowadził reformę rolną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GABRIELA BUNT 1800.

  Gabriel (ok. 1776-1800), znany także jako Gabriel Pros-ser, głęboko wierzący niewolnik murzyński, miał zamiar wzniecić w hrabstwie Henrico (Wirginia) masowe powstanie niewolników, spodziewając się, że w ten sposób ustanowi w Wirginii niepodległe państwo murzyń­skie. Po miesiącach przygotowywań, w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt

Do góry