Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GOTÓW l SARMATÓW WOJNA 332-334.

  Sarmaci, lud osiadły w Dacji, zostali zaata­kowani przez plemiona gockie; zwrócili się wówczas o pomoc do rzymskiego cesarza Konstantyna I Wielkiego (280P-337). Naj­starszy syn cesarza poprowadził wojsko przez rzekę Dunaj i dołączył do Sarmatów. W latach 332-333 pobili wspólnie Gotów i ich sojuszników, ale...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1963-1964

  16 sierpnia 1963 oficjalnie usta­nowiono Republikę Cypru, co miało zapobiec ewentualnemu przyłączeniu wyspy do Grecji lub Turcji. Ludność Cypru stanowią w trzech czwartych Grecy, a w jednej czwartej Turcy i inne narodowości, co powoduje, że kraj jest rozdarty nieustannymi walkami. Prezydent Cypru, Grek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORMIAŃSKO-AZERSKI KONFLIKT O GÓRNY KARABACH 1988--1994.

  Źródła konfliktu o tę ormiańską enklawę na terytorium Azerbejdżanu tkwią w XIX w., kiedy do Karabachu, wchodzą­cego w skład imperium rosyjskiego, zaczęli masowo napływać Ormianie (opuszczali oni Persję i Turcję, gdzie byli prześladowani). Migracja ta zmieniła układ narodowościowy na tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREKÓW l TURKÓW CYPRYJSKICH WOJNA 1914.

  Obie rywalizujące strony z coraz więk­szą zaciekłością naruszały chwiejny pokój ustanowiony na Cyprze w 1964 (patrz gre­ków i turków cypryjskich wojna 1963-1964). W 1973 dokonano zamachu na życie cypryj­skiego prezydenta arcybiskupa Makariosa III (1913-1977) i próbowano uprowadzić członka rządu; w obie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GEMPEl WOJNA 1180-1185

  Yoritomo (1147-1199), syn przywódcy rodu Minamoto, przebywał na wygnaniu w Kanto, we wschodniej Japo­nii, gdy jego ojciec został zamordowany (patrz heiji wojna 1159-1160). Dowiedziaw­szy się, że przywódca rodu Taira, Kiyomori (1118-1181), kazał go stracić, podniósł biały sztandar rodu Minamoto i wyruszył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1821--1832

  Zachodnia ideologia, ucisk osmań-skich Turków i odkrycie na nowo kultural­nej spuścizny Grecji pobudziły dążenia Gre­ków do odzyskania niezależności od Turcji. Przed 1821 nacjonalistyczne stowarzyszenia greckie, a zwłaszcza Filiki Heteria (Związek Przyjaciół), przyciągały ludzi wykształco­nych;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJAZD NA GRENADĘ 1983

  25 października 1983 o świcie amerykańska piechota morska, komandosi wojsk lądowych i marynarki oraz jednostki 82. Dywizji Spado­chronowej wylądowały na małej wyspie karaib­skiej, Grenadzie, wchodzącej w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Oficjalnym celem niespo­dziewanego ataku, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GHASSANIDÓW l LACHMIDÓW WOJNY 500-583

  >

   

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA WOJNA DOMOWA 1944-1949

  Pod

  koniec ŚWIATOWEJ WOJNY II greccy ko­muniści usiłowali przejąć władzę w Grecji okupowanej wówczas przez wojska brytyjskie, ale po sześciu tygodniach walki zostali poko­nani (3 grudnia 1944-11 stycznia 1945). Brytyjczycy doprowadzili do rozejmu między rywalizującymi ugrupowaniami (umiarkowa­nymi i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASAKRA W DOLINIE GLENCOE 1692

  Król Anglii, Szkocji i Irlandii Wil­helm III Orański (1650-1702) imał się różnych sposobów, by przełamać opór szkoc­kich jakobitów (patrz jakobitów powstanie 1689-1690); budował twierdze, kupował lojal­ność naczelników klanów, domagał się przy­sięgi na wierność pod karą śmierci. Poprze­dni król...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 072

  praca w formacie txt

Do góry