Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GUPTÓW DYNASTII PODBOJE 320-467

  Po załamaniu się imperium Mauriów jednym z państw utworzonym przez obcych najeźdź­ców w Indiach było państwo Kuszanów, założone przez azjatyckich nomadów około 40 n.e. W III w. państwo to zaczęło podupa­dać, a w okresie gdy Ćandragupta I (zm. 335) wraz z ręką księżniczki Lićchawi odziedziczył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GURKHÓW WOJNA 1814-1816.

  Znani z wa­leczności Gurkhowie, najważniejsza grupa etniczna w Nepalu, zagarniali wsie i zbierali dochody z obszarów ciągnących się w Indiach od Dardżiling do Simli, co zaniepokoiło brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską. Ko­mpania wystosowała ultimatum do rządu w Katmandu, stolicy Nepalu. Gdy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWATEMALSKA REWOLUCJA 1954

  W 1950 przy poparciu armii i kilku lewicowych partii politycznych na prezydenta Gwatemali został wybrany liberał, pułkownik Jacobo Arbenz Guzman (1913-1971). Arbenz podpisał póź­niej popieraną przez komunistów uchwałę o reformie rolnej (1952), wywłaszczającą wiel­kich właścicieli ziemskich, w tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRENADY OBLĘŻENIE 1491-1492

  Do 1490 większa część Grenady, królestwa Maurów w południowej Hiszpanii (patrz hiszpańsko--muzułmańska wojna 1481-1492), wpadła w ręce wojsk chrześcijańskiej Kastylii. W stolicy króle­stwa, Grenadzie, mieszkańcy nie zdecydowali się na uznanie zwierzchnictwa króla. W 1490 król Ferdynand V (1452-1516)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GWATEMALSKA WOJNA 1885

  W 1871 libera­łowie pod przewodnictwem Miguela Garcii Granadosa (1809-1878) i Justo Rufino Barriosa (1835P-1885) po 90 dniach walk zdobyli stolicę i obalili rząd. Był to koniec długiego okresu władzy konserwatystów. Granados był prezy­dentem przez dwa lata, wycofał się w 1873, a jego miejsce zajął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASAKRA W GUANAJUATO 1810

  Meksykański ksiądz Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811) wezwał do zrzucenia hiszpańskiego jarzma (patrz meksykańskie powstanfe 1810-isn) i poprowadził powstań­ców - Indian i Metysów - do miasta Guana-juato w środkowym Meksyku. Zwolennicy Hidalgo ujęli i wymordowali zabarykadowa­nych w składzie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLENDOWERA BUNT 1402-1409

  W Cza­sach panowania króla Henryka IV (1367-1413) wybuchły liczne bunty, z któ­rych najbardziej krwawy był bunt Owena Glendowera (1359P-1416?), zdolnego do­wódcy i jednego z najpotężniejszych panów walijskich. Glendower szybko wyparł wojska Henryka z zamków i miast Walii, w czym sprzyjali mu mieszkańcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKO-TURECKA WOJNA 1897

  Prześladowania chrześcijan przez Turków w czasie KRETEŃSKIEGO POWSTANIA 1896 spowodowały wzrost an-tytureckich nastrojów w Grecji. Zmusiło to rząd grecki do zajęcia Krety. W odpowiedzi Porta rozpoczęła wojnę z Grecją. Grecy prze­prowadzili dwie kampanie - jedną na Krecie, drugą w Tesalii. Turcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOCKA WOJNA 534-554

  Po śmierci zdobywcy Italii, króla Ostrogotów, Teodoryka Wielkiego (454P-526), rządy w Italii sprawowali jego nieudolni następcy. Mając nadzieję na zjed­noczenie zachodniego (Italia) i wschodniego (Bizancjum) cesarstwa rzymskiego, cesarz Justynian I (483-565), którego siedzibą był Konstantynopol (Stambuł)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKO-TURECKA WOJNA 1921-1922.

  Okupacja Turcji przez aliantów i podział dawnego imperium osmańskiego wywołały powszechny opór Turków. Ruchem oporu kierował Mustafa Kemal, znany później jako Kemal Atatiirk (1881-1938), który przebywał w Ankarze, siedzibie tymczasowego rządu tureckiego. Jednym z celów ruchu oporu było wypędzenie armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt

Do góry