Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CÓRKI NAJCZYSTSZEGO SERCA MARYI, Congregatio Sororum Filiaran. Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis (CSM), sercanki

  Bezhabitowe zgromadzenie zak. na prawie pap. o ślubach prostych, zał. 8 XII 1885 w Wilnie przez o. H. Koźmińskiego przy współudziale P. Małeckiej w celu kształcenia i wychowywania dzieci oraz młodzieży.Modelem dla założycieli były franc, córki Serca Maryi.

  Współzałożycielka zgrom, i pierwsze jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Prochor Dodano /01.08.2012 Znaków /4 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKI PODBÓJ CHILE 1540-1561

  Po pierwszej nieudanej próbie podboju obec­nego Chile, podjętej przez Diego de Almagro (1475?-1538), w styczniu 1540 wyruszyła ekspedycja pod wodzą Pedra de Valdivia (l500?-1553), który udał się tam ze 150 Hiszpanami i 1000 Indian z Peru. Wyprawa pokonała ciężką drogę przez pustynię Ataka-ma, stoczyła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKA WOJNA DOMOWA 1840--1843

  Po pierwszej wojnie KARLISTÓW Maria Krystyna (1806-1878), regentka w okresie małoletności córki, królowej Iza­beli II (1830-1904), dążyła do zniesienia konstytucji z 1837 i ograniczenia niezależ­ności miast hiszpańskich. Powstania, do jakich doszło w miastach, zmusiły ją do uznania liberalnej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKI PODBÓJ JUKATANU 1527--1546.

  Francisco de Montejo (1484?--1550?) przyłączył się do wyprawy swego przyjaciela, Hernana Corteza udającego się na podbój Meksyku (patrz hiszpański pod­bój meksyku 1519-1520). Cortez powierzył mu podbój półwyspu Jukatan. Wyprawa Montejo (1527-1528) wyruszyła ze wscho­du, jednak Hiszpanie wycofali się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKA WOJNA DOMOWA 1936--1939

  Istnieniu republiki Hiszpanii usta­nowionej w 1931 (z rządem centrystów) zagrażał stały spór między prawicowymi i lewicowymi ekstremistami politycznymi, podsycany trudnościami gospodarczymi Wielkiego Kryzysu. Gdy wybory w 1936 wygrał lewicowy front ludowy i dalej wpro­wadzał reformy antyklerykalne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /3 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKI PODBÓJ MEKSYKU {1519--1520)

  W 1518 Hernan Cortez (1485--1547) wyruszył z Hispanioli (obecnie Ha­iti, państwa Haiti i Dominikana) do Mek­syku na czele około 600 Hiszpanów i Indian. Po wylądowaniu w 1519 w pobliżu obecnego Yeracruz Cortez spalił okręty, by uniemoż­liwić uczestnikom wyprawy powrót na Ha­iti. Jego ludzie tworzyli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKA WOJNA SUKCESYJNA 1701--1714

  Król Hiszpanii Karol II (1661--1700), Habsburg, wyznaczył na swego na­stępcę Filipa Burbona, wnuka króla Francji Ludwika XIV (1638-1715). Anglia, Holan­dia, Austria i inne państwa obawiając się związku Francji i Hiszpanii, zawiązały so-jusz skierowany przeciw Francji, a arcy-książę Karol Habsburg...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /4 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKI PODBÓJ PERU 1531-1533

  Hiszpańska wyprawa pod wodzą Francisca Pizarra (1475-1541), licząca 180 żołnierzy, w czym 67 kawalerzystów i dwa działa wypłynęła w 1531 z Darien (Panama) i zeszła na ląd w Tumbes, na wybrzeżu Peru. Pizarro udał się ze swą małą armią w głąb lądu, ruszył w górę Andów do Cajamarki, przybył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKIEJ ARMADY PORAŻKA 1588

  Pragnąc zemścić się na Anglii za jej interwencję w Holandii, obalić królową Elżbietę I (1533-1603) i jako potomek Lancasterów zasiąść na tronie angielskim, król Hiszpanii Filip II (1527-1598) opracował dokładny plan podboju Anglii. Według planów hisz­pańska armada licząca 500 okrętów miała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKI PODBÓJ PUERTO RICO 1508-1511

  W 1508 Juan Ponce de Leon (1460?-1521) dowodził hiszpańską wyprawą odkrywczą do Puerto Rico. Początkowo mieszkańcy wyspy, Indianie Arawacy, przy­jęli Hiszpanów życzliwie. Stosunki z In­dianami uległy szybko pogorszeniu, gdy Hiszpanie zmusili ich do pracy w kopal­niach złota. Początkowo dochodziło do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /grubas Dodano /01.08.2012 Znaków /1 025

  praca w formacie txt

Do góry