Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CYGANÓW DUSZPASTERSTWO

  Działalność Kościoła (głównie w krajach eur.) zmierzająca przez głoszenie słowa Bożego i posługę sakramentalną do ukształtowania religijnej wspólnoty chrzęść, wśród koczowniczego ludu Roma (przybyłego w XIV w. z Indii do Europy).

  D.C. bazuje na ich silnie rozwiniętym naturalnym zmyśle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /9 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNIZM

  Postawa pogardliwego i wyzywającego deprecjonowania ideałów, wartości, norm postępowania i autorytetów uznawanych w danej grupie; nazwa pochodzi od -> cyników, którzy w starożytności negowali uznane modele postępowania i konwencje społ., głosząc konieczność życia w duchu naturalizmu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /2 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKLADY, Kyklâdes

  Archipelag ponad 200 wysp gr. w pd. części M. Egejskiego, nazwa metropolii prawosł. w XX w.

  Prowincja kośc. ze stolicą w Rodos, o której wspomina Pseu-do-Epifaniusz w VII w., miała 11 sufraganii — Samos, Chios, Kos, Naksos, Tera, Paros, Leros, Andros, Tenos, Melos, Pis-syne; Andros ok. 829 została...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNK FLORIAN STANISŁAW

  ur. 3 V 1838 w Krakowie, zm. 10 X 1912 tamże, Malarz artysta i pedagog. Studiował 1852-62 w krak. Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W.K. Stattlera i W. Łuszczkiewicza; 1862-65 studiował w Monachium oraz odbywał podróże po Francji i Niemczech, nast. zamieszkał w Krakowie; 1873-78 był sekretarzem w Szkole...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYLICJA

  Kraina na pd.-wsch. wybrzeżu Azji Mniejszej pomiędzy górami Taurus i Amaños, od 57 prowincja rzym. (Cylicja I i Cylicja II); obecnie unicki patriarchat ormiański.

  I. KRAINA — Pierwsze wzmianki o C. pochodzą z inskrypcji asyr. i wczesnoegipskich. W epoce Seleucydów C. stanowiła samodzielną prowincję w ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /10 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNKÓW

  Wieś w parafii Koziegłowy w dekanacie siewier-skim w diecezji częstochowskiej.

  Drewniany kościół św. Wawrzyńca, późnogot., wzniesiony 1631 przez Walentego Ruraya z Pyskowic, jest budowlą jednonawową z 3-bocznie zamkniętym prezbiterium; ołtarz główny późnorenesansowy pochodzi z 1. poł. XVII w.; na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYLKOW IZAAK

  ur. 1841 w Bieżuniu (k. Żuromina), zm. 1 XII 1908 w Warszawie, Żyd. uczony, tłumacz Biblii.

  Studiował w szkole rabinów w Warszawie, Berlinie oraz w Halle, gdzie uzyskał doktorat z filozofii. Od 1865 był kaznodzieją w synagogach warsz. i wykładał Pismo św. w warsz. szkole rabinów. Wydał Kazania i nauki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYBORIUM

  (gr. kiborion), Konstrukcja architektoniczna z drewna, kamienia lub metalu w kształcie kopuły, rzadziej dachu (wspartego na słupach lub kolumnach), używana od czasów staroż., zwł. na Wschodzie, do osłony ołtarzy, tronów, posągów lub grobów; podkreśla ważność miejsca lub osoby i symbolizuje ich boskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /5 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYPR, Kypriake Demokratia, Republika Cypru

  Państwo w Azji Mniejszej na wyspie C. o obszarze 9300 km2 i 633 000 mieszk., głównie Grekach (1970 ok. 80%) i Turkach; do 1200 prz.Chr. znany pod nazwą Alasia, nawiązującą do Elisza z Rdz 10,4 (tablica narodów) i 1 Km 1,7.

  I. OKRES PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKI - C. był zaludniony już w epoce neolitu; świadczą o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /17 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYNERSKT - RACHTAMOWICZ JAN ks.

  ur. 1600 w Igołomi (k. Krakowa), zm. 8 IV 1654 w Krakowie, Poeta panegi-rysta, historiograf; nazwisko C. przybrał od przezwiska nadanego mu po jego udanym kazaniu w Środę Popielcową (lac. ciñeres popiół).

  Po studiach filoz. 161927 w Akademii Krak. wykładał 1628-32 dialektykę w kolegium Nowodworskiego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /01.08.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt

Do góry