Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CYRYL ALEKSANDRYJSKI bp. Św.

  ur. w 2. pol. IV w. w Egipcie, zm. 27 VI 444 w Aleksandrii, Teolog, ojciec i doktor Kościoła.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Kształcił się prawdopodobnie w Aleksandrii, a nast. przebywał u mnichów na pustyni; na intelektualną i mor. formację C. wywarł wpływ jego stryj — patriarcha aleks. Teofil, z którym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /19 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRUS ANDRZEJ OCD

  Imię zak. Hieronim od św. Jacka, ur. 1603 w Krakowie, zm. 26 I 1647 tamże, teolog, kaznodzieja.

  Do zak. wstąpił 1618; po święceniach kapł. 1627 został przeorem, a 1637 kaznodzieją katedralnym w Krakowie; uczestniczył w Colloquium Charitativum 1645 w Toruniu w imieniu bpa P. Gembickiego. W Idea Colloquii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRIAK, LARGUS i TOWARZYSZE

  Św. męczennicy. Szczegóły ich życia i śmierci mało znane. G, diakon pap. Marcelego, wg Depositio martyrům (354) miał zginąć przy drodze Ostyjskiej w Rzymie wraz z 5 towarzyszami: Julianetą, Kres-cencjanem, Largusem, Memią i Smaragdem 8 VIII.

  Dane zawarte w Passio Marcelli z V-VI w. (uwolnienie przez C...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYR, Cyrrhus

  Gr. Khyrros, łac. Coriza (Kuroz k. Haleb w pn. Syrii), bpstwo z IV w. oraz abpstwo autokefaliczne z VI w. w rzym. prowincji Syria I. W VI w. przejęli je jakobici, w IX-XII w. istniała metropolia jakobicka pod nazwą Khyrros (z tego okresu znane są 2 klasztory jakobickie — Jana i Jakuba).

  W okresie cesarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYPRIAN, Thascius Caecilius Cyprianus Św. bp.

  ur. ok. 200-210 prawdopodobnie w Kartaginie, zm. 14 IX 258 tamże, Teolog, ojciec Kościoła.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Pochodził z zamożnej rodziny pogańskiej; prawdopodobnie jako retor przyjął ok. 246 chrzest, a 248 lub 249, mimo opozycji niektórych duchownych na czele z Nowatem, został wybrany bpem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /21 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRUS

  zm. 21 III 642 w Aleksandrü, Patriarcha, współtwórca -> monoteletyzmu.

  Był od 626 bpem Phasis (dziś Poti nad M. Czarnym); opowiedziawszy się za teol. doktryną patriarchy konstant. Sergiusza, zwalczał naukę o 2 wolach i 2 działaniach w Chrystusie; zostawszy 631 dzięki ces. Herakliuszowi I patriarchą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYREK JÓZEF SJ

  ur. 13 IX 1904 w Bysinie (k. Myślenic), zm. 2 IX 1940 w Oświęcimiu, Pisarz i działacz religijny.

  Do zakonu wstąpił 1924 w Starej Wsi (k. Brzozowa); filozofię studiował 1928-31 w Krakowie, a teologię 1931-35 w Lowanium; 1934 przyjął święcenia kapł.; po studiach pracował w Wydawnictwie Apostolstwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYPRIAN bp.

  zm. 23 lub 25 X 1207, Pochodził prawdopodobnie z Francji albo z franc, obszaru językowego średniow. Lotaryngii.

  Profesję zak. złożył w klasztorze norbertanów w Cappenbergu (Westfalia), skąd prawdopodobnie wyjechał do Steinfeldu, a nast. przed 1181 do klasztoru czes. w Želivie. Do Polski przybył ok. 1185...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRENA, Kirene

  (Szahhat w pn. Libii), Główne miasto i bpstwo w rzym. prowincji Cyrenajka.

  Kolonia gr. założona ok. 630 prz.Chr. ; za króla Ptolemeusza I Sotera (305-282 prz.Chr.) osiedliło się tu wielu Żydów. W I w. prz.Chr. C. opanowali Rzymianie; za panowania ces. Trajana wybuchło powstanie żyd. (115-117); miasto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYPRIAN CAMBŁAK, św. Kościoła prawosł.

  ur. w 1. poł. XIV w. prawdopodobnie w Tyrnowie (Bułgaria), zm. 16 IX 1406 w Moskwie, Metropolita, historyk, hagiograf.

  Pochodził z rodziny bułg., zasłużonej dla kultury słow. (stryj G. Cambłaka) ; młodość spędził jako mnich na Athos, a nast. w Konstantynopolu jako urzędnik patriarchy Filoteusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt

Do góry