Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CYRYL JEROZOLIMSKI Św. bp.

  ur. ok. 313 w Jerozolimie, zm. 386 (wg współcz. patrologów 387) tamże, Teolog, doktor Kościoła.

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Jako mnich przebywał początkowo w okolicach Cezarei Palest.; ok. 345 przyjął święcenia kapł., 348 lub 349 (wg C. Baroniusa 359) został przez ariańskiego bpa Cezarei Palest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /9 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL ze SCYTOPOLIS

  ur. ok. 524 w Scytopolis w Palestynie, zm. po 560, Hagiograf.

  Pochodził z rodziny chrzęść. ; 543 wstąpił do ławry św. Euty-miusza pod Jerozolimą, a 555-556 przeniósł się do klasztoru Mar Saba zw. Wielką Ławrą; gromadził tu materiały źródłowe do życiorysów mnichów palest, i najwybitniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL LUKARIS

  ur. 13 XI 1572 w Kandii (obecnie Iraklion na Krecie), zm. 27 VI 1638 w Stambule, Prawosł. patriarcha ekumeniczny.

  Kształcił się 1584-88 w szkole gr. w Wenecji, 1588-94 studiował teologię w Padwie, 1594 został mnichem i przybrał imię C, a 1595 przyjął święcenia kapł.; od 1596 w Polsce, jako egzarcha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /5 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRUS WIELKI, Cyrus II Starszy

  (hebr. koresz, stampers, kurusz pasterz), Król pers. z dynastii Achemenidów, założyciel monarchii pers.; panował 559-529 prz.Chr.Jakkolwiek C. wstąpił na tron 559, wg najstarszych źródeł (w tym także bibl.) pierwszym rokiem jego panowania był 538, kiedy zakończył on jednoczenie wszystkich plemion pers...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL z TUROWA

  Św. Kościoła prawosł., bp, ur. ok. 1130 w Turowie n. Prypecią, zm. ok. 1182, kaznodzieja i pisarz.

  W młodym wieku wstąpił do klasztoru św. Borysa i Gleba, gdzie prowadził życie ascet. i działalność kazn.; wyróżniał się wiedzą hist, i teol. oraz znajomością języka gr. ; prawdopodobnie ok. 1147...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY

  Imiona chrzestne Konstantyn i Michał, święci, tzw. sołuńscy bracia, pochodzący z Salonik; C. ur. 826 lub 827, zm. 14 II 869 w Rzymie, M. ur. ok. 815, zm. 6 IV 885 prawdopodobnie w Welehradzie lub w Mikulčicach; apostołowie Słowian, twórcy najstarszego pisma słow. (-» cerkiewno-słowiański język), zw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL I, Konstancin Markow

  ur. 3 I 1901 w Sofii, zm. 9 Ul 1971 tamże, Patriarcha całej Bułgarii, historyk Kościoła.

  Kształcił się 1914-20 w seminarium duch. w Sofii, nast. studiował teologię w Belgradzie i filozofię w Zagrzebiu; 1923 został prof, seminarium duch. w Sofii, wstąpił do monasteru w Rile, przybierając imię C;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  Początkowo kształcili się w Salonikach, gdzie poznali język słow., a nast. w akademii ces. w Konstantynopolu, m.in. pod kierunkiem -»• Focjusza. C. studiował przede wszystkim klasyków staroż. i teologię patryst.;

  ok. 847 przyjął święcenia kapł. i był bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /10 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL VI, Mina el - Baramussi

  ur. 1902, zm. 11 III 1971 w Aleksandrii, Papież prawosł. Kościoła koptyjskiego.

  Po studiach w Kairze wstąpił do monasteru Deir Baramus w Wadi en-Natrun i przez 10 lat prowadził życie anachorety (4 lata w grocie górskiej, 6 lat w grocie k. Kairu) ; wspierając studentów, wielu z nich zachęcił do życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY - KULT

  Kult jaki od chwili śmierci C i M. żywili ich uczniowie, upowszechnił się wśród Słowian w X i XI w.

  1. Rozwój — W Rzymie od IX w. kult koncentrował się wokół grobu C. w dolnym kościele bazyliki Klemensa Rzym.; po jej zajęciu 1798 przez wojska franc. — w kościele Santa Maria in Vallicella, dokąd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /10 679

  praca w formacie txt

Do góry