Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CYZJOJAN, cisiojanus

  (od łac. cisio skrót nazwy święta Circumcisio obrzezanie i janus skrót nazwy miesiąca Januarius), Średniow. wierszowany kalendarz kośc., oparty na nieruchomych świętach kalendarza liturgicznego, określający datę dzienną za pomocą sylab.

  Składał się z 12 mnemotechnicznych dwuwierszy, w układzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - LITURGIA

  Kształtowała się w XI-XII w. w ścisłym związku z liturgią rzym. i galijską (msza) oraz -benedyktyńską regułą (oficjum godzin kan.); po Soborze Tryd. była kilkakrotnie modyfikowana. Przewidziana do sprawowania przez wspólnoty c, odznacza się prostotą (-* cystersi III) i odrębnym śpiewem (-> chorał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /11 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYLO - METODIAŃSKI RUCH

  Słowiański ruch religijno-narodowy, zapoczątkowany w poł. XIX w. na Morawach w celu odrodzenia krajów słow. ; głosił braterstwo ludów w oparciu o idee -> Cyryla i Metodego, równouprawnienie narodów słow. oraz zjednoczenie chrześcijaństwa wsch. z zach. w całej Sło-wiańszczyźnie, odcinając się od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /5 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAADAJEW PIOTR JAKOWLEWICZ

  ur. 7 VI 1794 w Moskwie, zm. 26 IV 1856 tamże, Myśliciel i publicysta.

  Po studiach uniw. w Moskwie służył w armii, gdzie związał się z dekabrystami; 1821, mimo zapowiadającej się kariery, podał się do dymisji; odbył kilkuletnią podróż po krajach Europy Zach., gdzie zajmując się idealizmem niem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - SZTUKA SAKRALNA

  Twórczość artystyczna c. wyrosła na gruncie umiłowania nade wszystko piękna duchowego i mor., zgodnie z zasadami ściśle określonymi przez Bernarda z Clairvaux w przepisach obejmujących sprawy budowlane, architektoniczne i artyst. ; obowiązywała zasada jak największej prostoty w konstrukcji budynków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /15 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERKI, Zakon Cysterek, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist

  Żeńska gałąź cystersów, obejmująca kongregacje i klasztory inkorporowane do zakonu lub będące pod jurysdykcją bpów diec., mające regułę i duchowość cysterską.

  I. W KOŚCIELE POWSZECHNYM — Pierwszy klasztor c. powstał 1120-25 w Tart (na pn.-wsch. od Cîteaux) we Francji przy współudziale opata z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /18 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYLLONAS, Quirillona

  Prawdopodobnie kapłan lub diakon, żył w końcu IV i w pocz. V w., syr. poeta, teolog.

  Przebywał w Edessie, gdzie pisał pieśni o wielkim walorze artyst.; treścią pierwszej z nich (z ok. 396) jest najazd Hunów na Syrię; dalsze 5 opisują nawrócenie Zacheusza, umycie nóg apostołom przez Jezusa, paschalne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  Pod patronatem C.iM. istniały zarówno w Kościele kat., jak i prawosł. jako organizacje rei., charytatywne i naukowe.

  1. W Kościele katolickim — Papież Klemens VUI erygował 7 XII 1604 przy kościele S. Girolamo degli Illirici w Rzymie Pobożną Unię C.iM., której celem była modlitwa i działalność na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /6 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL BIEŁOZIERSKI

  Św. Kościoła prawosł., ur. ok. 1337 w Moskwie, zm. 9 VI 1427 w Kiriłłowie n. Jeziorem Siwierskim, igumen.

  Życie monastyczne rozpoczął w Moskwie (Simonów Monastyr'), przybrawszy imię C. (na chrzcie otrzymał imię Kosma), i jakiś czas praktykował jurodstwo; po przyjęciu święceń kapł. został 1390...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL i METODY - IKONOGRAFIA

  C.i M. przedstawiani są jako bpi gr., łac. i słow. (C. niekiedy także jako zakonnik gr.) ; ich atrybutami są księgi i zwój pisma z alfabetem słowiańskim.

  W sztuce włoskiej — C.iM. występują zwykle razem. Na najwcześniejszym zabytku, którym jest fresk z 869 w kościele dolnym bazyliki S. Clemente w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /9 063

  praca w formacie txt

Do góry