Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZAD, République du Tchad

  Autonomiczna republika w Afryce Środk. (od 1958) z ograniczeniami przewidzianymi dla Wspólnoty Franc; pełną niepodległość uzyskała 12 VIII 1960; liczy 1,28 min km2 i 3,95 min mieszk. (1974).

  Misje chrzęść w Cz. rozpoczęli 1920 protestanci, a misje kat. 1929 duchacze, którzy przybyli do Cz. z prefektury...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAITANJA

  Właśc. Wiśwambharamiśra, ur. 1485 prawdopodobnie w Nadiya (Bangladesz), zm. 1527 (lub 1534), bramin hinduski, reformator wisznuizmu.

  Nie pozostawił po sobie żadnych dzieł; podbudowę filoz.--dogm. jego doktryny stworzyli teologowie wisznuizmu, głównie Dziwa Goswami i Baladewa.

  Jako mistyk i ekstatyk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTATY BIBLIJNE

  Teksty lub zwroty w księgach NT pochodzące ze ST (poza kilkoma wyjątkami), zapowiadane w zasadzie formułą wprowadzającą, np. „aby się wypełniło Pismo", jak powiedział Izajasz „jest napisane", „mówi Pismo święte".

  Badania nad c.b. w NT wykazały, że większość z nich mniej lub bardziej dokładnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /4 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist

  Zakon mniszy (proweniencji benedyktyńskiej), zał. w XI w. we Francji, nawiązujący do pierwotnej reguły Benedykta z Nursji (benedyktyńska reguła) i ideału życia eremickiego (eremici).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWILIZACJA

  (franc, civilisation), Stopień rozwoju społeczeństwa osiągnięty na określonym etapie w zakresie środków i zdolności produkcyjnych oraz instytucji społ., czyli kultury materialnej, w przeciwstawieniu do duchowej (->- kultura). Treść pojęcia c. wyrażano do poł. XVIII w. terminem polityka, kurtuazja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /8 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - DZIEJE

  Początki c. wiążą się z reformistycznym nurtem zmierzającym do ścisłego powiązania reguły Benedykta z Nursji z ascezą i ideałem życia eremickiego, który w XI i XII w. ogarnął Pn. i Zach. Europę.

  Kiedy rozbieżność w interpretacji reguły Benedykta zarysowała siew benedyktyńskiej kongr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /24 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWIŃSKI JAN KAJETAN bp.

  ur. 24 VI 1772 w Kuźmiczach (k. Oszmiany), zm. 17 XI 1846 w Wilnie, Filantrop.

  W 1790 wstąpił do misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Wilnie; po studiach teol. i przyjęciu 1795 święceń kapł. oraz studiach z zakresu nauk polit, na Uniw. Wileńskim został prof, filozofii w seminarium duch. w Wilnie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - W POLSCE

  C. przybyli do Polski w 1. poł. XII w. i na terenach już zagospodarowanych (niem. pogląd o pionierskiej roli cywilizacyjnej c. na ziemiach słow. jest przeakcentowany) założyli do końca XIII w. ok. 25 bogato uposażonych klasztorów; fundowali je książęta i możnowładcy (19) z pobudek rel., gosp.-polit. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /29 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYWIŃSKI STANISŁAW

  ur. 29 VIII 1887 w Mohylowie, zm. 29 III 1941 w Kirowie (ZSRR), Historyk literatury.

  Po studiach na wydziale filoz. UJ, gdzie z T. Strumiłło i J. Gordyńskim odznaczył się jako pionier skautingu pol.; 1910-19 był nauczycielem języka pol. w gimnazjach wil., a 1919-21 warsz.; 1924 doktoryzował się na Uniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI, Zakon Cystersów, Sacer Ordo Cisterciensis SOCist - DUCHOWOŚĆ

  Cysterska powstała w wyniku modyfikacji monastycyzmu benedyktyńskiego (-» benedyktyni LII, benedyktyńska reguła), zapoczątkowanej i udoskonalonej przez twórców wspólnoty -> Roberta z Molesmes, -» Alberyka z Citeaux, Stefana Hardinga, a zwł. -» Bernarda z Clairvaux; zarysowali oni jej podstawy, dążąc przede...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /5 938

  praca w formacie txt

Do góry