Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CZARNOGÓRA, Crna Gora

  Republika związkowa wchodząca od 1945 w skład Socjalistycznej Federacyjnej Republiki -»- Jugosławii; zajmuje 17 676 km2 i liczy 0,5 min mieszk.; podstawową grupę ludności stanowią Czarnogórcy (1953 — 86%); większość mieszk. jest wyznania prawosławnego.W I w. prz.Chr. mieszkało tu iliryjskie plemię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNE SIOSTRY

  Nazwa (od koloru szaty zak.) szpitalnych zgrom, proweniencji augustiańskiej, powstałych w XTV-XV w. ; należały do nich różnorodne wspólnoty cellitek ( -» aleksjan-ki), rozwijające się w Niemczech, Austrii i Niderlandach; po przekształceniach (unie, redukcje, kasaty) dokonanych w XX w. (1927-28, 1951) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNOWĄSY, Czarnowąs

  Parafia w dekanacie siółko-wickim w diecezji opolskiej, dawny klasztor norbertanek (zw. Bożym Domem).

  Pierwszą wzmianką o Cz. jest notatka z 1228 o przeniesieniu z Rybnika konwentu norbertanek (ufund. ok. 1202-11) i prawdopodobnie wtedy erygowano parafię. Klasztor 1234-1336 był 2-konwentowy; od założenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNKOWSKI ANDRZEJ bp.

  ur. 1507, zm. 9 VII 1562 w Czarnkowie, Dyplomata.

  Studia uniw. odbył w Niemczech, po czym 1531-33 studiował prawo w Bolonii i do 1538 w Padwie, gdzie uzyskał doktorat; 1537-41 w Kurii rzym. reprezentował interesy Kościoła pol.; po powrocie został sekretarzem król., wykorzystując doświadczenia dyplomaty w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNOWSKI STEFAN

  ur. 1 IX 1879 w Kroczewie (k. Płońska), zm. 29 XII 1937 w Warszawie, Historyk i socjolog kultury i religii.

  Filozofię, socjologię i ekonomię studiował 1898-1901 w Lipsku i Berlinie, po czym studia z socjologii kontynuował w Paryżu pod kierunkiem M. Maussa i H. Huberta (współpracowników E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNKOWSKI JAN PAWEŁ OP

  Pochodził z Czarnkowa, zm. po 1650, teolog polemista.

  Do zakonu wstąpił w Poznaniu i po zak. studiach teol. w Krakowie uzyskał 1633 doktorat; był przeorem w Głogowie, Poznaniu, Sieradzu i Kościanie, 1640-42 rektorem studium gen. w Krakowie, a 1642-43 prowincjałem.

  W Annus iubilei (Głogów 1625) bronił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAROWNIC PROCESY

  Postępowanie karne prowadzone przez władze państw, i kośc. przeciwko osobom podejrzanym o uprawianie czarów (-»• czary); w XIV-XV w. objęły Europę Zach. i Środk., docierając w XVII w. do Ameryki Pn.; mniej znane w krajach prawosł. i muzułmańskich.

  P.cz. wyrosły na gruncie rozwiniętych w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNKÓW

  Parafia i dekanat w archidiecezji poznańskiej. Wzniesienie przy grodzie istniejącym od ok. X w. podgrodzia dało początek miastu lokowanemu w 2. poł. XIV w.; 1244-1407 Cz. był siedzibą kasztelanii.

  Kościół par. św. Marii Magdaleny istniał prawdopodobnie już w XII w. (pierwsza udokumentowana wzmianka z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNECKI EDWARD SchP

  Imię zak. Edward od św. Jana, ur. 30 VII 1774 na Litwie, zm. 5 III 1831 w Warszawie, pedagog, działacz oświatowy.

  Do pijarów wstąpił 1789 w Szczuczynie Mazowieckim i po ukończeniu kolegium uczył tu fizyki, matematyki i wymowy; 1802 za radą szkolnych władz prus. studiował w Berlinie literaturę niem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARTORYSCY

  Książęca rodzina polska pochodzenia litew., zasłużona dla kraju i Kościoła z uwagi na działalność polit.--społ., patriotyczną, kulturalną i religijną.

  Protoplasta rodu Wasyl Konstantynowicz był krewnym króla Władysława Jagiełły; wojewoda sand. Michał Jerzy (1621-1692) dał początek starszej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /23 569

  praca w formacie txt

Do góry