Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 1001-1031

  W celu zdławienia powstania chrześcijańskiego w Kastylii (Hiszpania) Muhammad ibn Abu Amir al-Mansur (939-1002) wyruszył na czele wojsk muzuł­mańskich w górę rzeki Duero. W pobliżu Calatanazar natknął się na liczne siły chrześ­cijańskie (1001) i musiał się wycofać. Po śmierci Al-Mansura w 1002...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 1172- -1212

  Po pokonaniu krnąbrnych możnowład-ców i umocnieniu swej władzy król Kastylii Alfons VIII (1155-1214) podjął działania przeciw muzułmańskim najeźdźcom, Almo-hadom (patrz almohadów podbój muzuł­mańskiej hiszpanii 1H6-1172), uwieńczone od­zyskaniem królestwa Cuenca (l 177). Chrześ­cijańscy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 1230--1248

  Król Kastylii i Leonu Ferdynand III (1199-1252), gorliwy chrześcijanin o przydo­mku Święty, pragnąc odzyskać południową Hiszpanię, podjął przeciw Maurom (hiszpań­skim muzułmanom) energiczną krucjatę.

  Wojska hiszpańskie wkroczyły do doliny rzeki Gwadalkiwir, zaatakowały mauretań­skie twierdze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-ALGIERSKA WOJNA 1775

  Król Hiszpanii Karol III (1716-1788) usil­nie dążył do pokoju z państwami Afryki Póinocno-Zachodniej, ustawicznie narusza­nego przez muzułmanów. W 1767 zawarł pokój z Marokiem, zerwany w 1774 po decyzji sułtana o wydaleniu wszystkich chrześcijan z Maroka i oblężeniu przez niego Melilli. Hiszpanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARTORYSK

  Parafia w dekanacie łuckim w diecezji łuckiej. Pierwsza wzmianka o Cz. pochodzi z pocz. XII w.

  W 1. poł. XVII w. dominikanie-obserwanci zbudowali tu klasztor, uposażony przez Samuela Leszczyńskiego; 1640 Andrzej Leszczyński ufundował kościół, przy którym przed 1726 erygowano parafię; jest to budowla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARWAKOWDE

  Zwolennicy -> lokajaty, materialistycz-nego kierunku w ind. filozofii klasycznej, współcześni Buddzie i Mahawirze, choć za ich twórcę uważano legendarnego Czar-wakę.

  Jako skrajni materialiści i sensualiści, za jedyne prawdziwe źródło wiedzy uważali poznanie zmysłowe, odrzucali natomiast rozumowanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARY

  Czarownictwo, czarodziejstwo, czarnoksięstwo (sta-ropol. czarowstwo), gusła, uroki, czynności i praktyki zmierzające do sprowadzenia zła na człowieka lub społeczność ludzką; opierają się na przekonaniu o możliwości podporządkowania sobie przez człowieka pewnych mocy pozaziemskich, np. tajemniczych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /8 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNECKI MIKOŁAJ bp.

  ur. 14 XII 1884 w Siemakowicach (k. Stanisławowa), zm. 2 IV 1959 we Lwowie.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Stanisławowie specjalizował się w Kolegium Rozkrzewiania Wiary, gdzie uzyskał doktorat, i 1909 przyjął w Rzymie święcenia kapł.; po powrocie do kraju był prof, teologii dogm. i ojcem duch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNOCKI ADAM

  Pseud. Zorian Dołęga-Chodakowski, ur. 4 IV 1784 w Podhajnej (k. Nowogródka), zm. 17 XI 1825 w guberni twerskiej, etnograf, archeolog.

  Z wykształcenia prawnik; 1809 przymusowo wcielony do wojska ros. ; po ucieczce rozwinął działalność wojskową w Księstwie Warsz.; 1812 brał udział w kampanii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZARNECKI WŁADYSŁAW ks.

  ur. 28 XII 1861 w Kamienicy (k. Wągrowca), zm. 10 V 1932 w Murzynnie {k. Inowrocławia), Działacz społ. i narodowy.

  W gimnazjum w Wągrowcu, które ukończył 1885, działał w kółkach samokształceniowych; teologię studiował w Gnieźnie i tam 1889 przyjął święcenia kapł.; jako prob, w Kopanicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titus Dodano /02.08.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt

Do góry