Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HONDURASKO-NIKARAGUAŃSKA WOJNA 1907

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HRABIEGO WOJNA 1533-1536

  Ostre spo­ry religijne w Danii pomiędzy luterańskimi mieszczanami i chłopami a katolicką szlach­tą doprowadziły do sytuacji, w której po śmierci króla Fryderyka I (1471?-1533) zdominowany przez szlachtę rigsraad (rada państwa) postanowił sprawować tymczasowe rządy; zdecydowano nie udzielać poparcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKA WOJNA W BRAZYLII 1624--1629

  W 1621 powołano holenderską Ko­mpanię Zachodnioindyjską do prowadzenia handlu w Nowym Świecie (Ameryka Pół­nocna i Południowa), a przede wszystkim w celu wyparcia Portugalii z jej posiadłości na tych terenach, podobnie jak to zrobiła analogiczna kompania na Dalekim Wscho­dzie. W 1624 flota kompanii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUKBALAHAPY POWSTANIE 1946-1954

  W latach trzydziestych XX w. w bogatych rolniczych okręgach środkowej części wyspy Luzon na Filipinach, gdzie bezrolni chłopi domagali się reform, działali aktywiści ko­munistyczni i socjalistyczni. Gdy Japończycy zajęli Filipiny w 1942 (patrz światowa wojna ii na oceanie spokojnym 1941-1945) wielu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKO-ANGIELSKA WOJNA PIER­WSZA 1652-1654

  Ogromnym osiągnię­ciem Commonwealthu - rządu angielskiego ustanowionego po egzekucji króla Karola I (1600-1649) - było podwojenie liczby okrę­tów wojennych i uchwalenie Aktu Nawiga­cyjnego z 1651 (patrz angielska wojna domowa druga i648-i65i). Akt Nawigacyj­ny, który miał zapewnić rozwój angielskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /3 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD HÓCHSTADT (BLINDHEIM, BLENHEIM) 1704

  Pierwsze decydujące bitwy w HISZPAŃSKIEJ WOJ­NIE SUKCESYJNEJ stoczono w okolicy bawarskich miejscowości Donauwoerth i Blindheim w pobliżu Hóchstadt. W pierw­szej bitwie pod Hóchstadt 20 września 1703 odnieśli zwycięstwo Francuzi, co umożliwi­ło ich marsz w kierunku Wiednia, austriac­kiej stolicy, druga...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOGEN WOJNA 1156.

  Prawie przez sto lat japońscy cesarze zwyczajowo zrzekali się tronu na korzyść syna, nieraz udawali się do klasztoru, faktycznie jednak nadal rzą­dzili stamtąd państwem i kierowali sprawa­mi dworu. Cesarz Tobą (zm. 1156) w 1141 zmusił syna Sutoku (1119-1156) do ustą­pienia tronu bratu. Nowy następca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKA WOJNA 1672-1678

  Król Francji Ludwik XIV (1638-1715) dążył do opanowania Niderlandów hiszpańskich; je­go plany udaremnił zorganizowany przez Holandię trójstronny sojusz Anglii, Szwecji i Holandii w 1668 (patrz dewolucyjna wojna 1667-1668). Ludwik chciał się zemścić na Holandii, zamierzał ją podbić. W celu pozbawienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLENDERSKA WOJNA 1780-1784

  Rewo­lucja amerykańska sprawiła, że Wielka Bry­tania stała się wrogiem większości krajów europejskich, ponieważ Brytyjczycy nie uz­nawali neutralności i przechwytywali wszys­tkie statki, bez względu na ich charakter. Utworzono „Ligę zbrojnej neutralności" i zagrożono wojną, jeżeli Wielka Brytania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKO-PORTUGALSKA WOJNA 1762

  Za panowania króla Karola III (1716-1788), w pierwszych latach SIEDMIOLETNIEJ WOJNY Hiszpania zachowała neutralność. Zwycięstwo Wielkiej Brytanii nad Francją zagrażało jednak poważnie pozycji Hiszpanii w Europie i na innych kontynentach (a szczególnie handlowi Hiszpanii w kolo­niach amerykańskich). W tej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 376

  praca w formacie txt

Do góry