Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  INDONEZYJSKIE WOJNY 1957-1962

  W 1957, za czasów dyktatorskich rządów Achmada Sukarno (1901-1970), Indonezję nękały lo­kalne bunty wojskowe wzniecane przez ofi­cerów, którzy nie uznawali rządu central­nego i sami próbowali objąć władzę. Po­wstania wybuchły na Sumatrze, Celebes, Borneo i innych wyspach. Wzmocniona armia rządowa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKONOKLASTYCZNA WOJNA PIERWSZA 726-731

  Cesarz bizantyjski Leon III (680P-741) był zwolennikiem Konoklazmu, kierunku zwalczającego kult ikon, uznają­cego go za herezję i bałwochwalstwo. Papież Grzegorz II (669-731) oraz duchowieństwo rzymskie nie akceptowali ikonoklazmu. W 727 wybuchły w Grecji rozruchy skiero­wane przeciw ikonoklastom, w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDUS, BITWA NAD RZEKĄ1231

  Czyngis-chan (1167P-1227) kierując się za­sadą, że nie należy pozostawiać przy życiu nikogo, kto w przyszłości mógłby stanowić zagrożenie, ruszył z mongolskim wojskiem w góry Hindukusz w pościgu za Dżalal ad-dinem (zm. 1231), synem pokonanego szacha Chorezmu (patrz mongolsko-perska wojna pierwsza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILIRIJSKA WOJNA PIERWSZA 229-228 p.n.e.

  Greckie państwa zwykle unikały kon­taktów z wojowniczymi, barbarzyńskimi Ilirami. Natomiast ekspansywni Rzymianie postanowili przystąpić do rozmów z królową Teutą (wzmian. 230-220) z Ilirii, gdy ich kupcy zostali obrabowani i zamordowani w 230 przez piratów iliryjskich. Wojownicza królowa przyjęła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYJSKA WOJNA DOMOWA 1947-1948

  W 1947 podejmowano starania, by w przy­szłości Indie były nie tylko niezależne od Wielkiej Brytanii, ale stanowiły również jedno zjednoczone państwo obejmujące cały obszar Półwyspu Indyjskiego. Wysiłki po­szły na marne, ponieważ Liga Muzułmańska i Indyjski Kongres Narodowy nie mogły osiągnąć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDIAN ABNAKI WOJNA PIERWSZA 1675--1678

  Indianie ze związku plemiennego Abnaki zamieszkiwali obecne tereny stanu Maine, New Hampshire i Yermont. W so­juszu z Francuzami prowadzili przez 50 lat walkę z angielskimi osadnikami osiedlają­cymi się na ich terenie. Gdy Wampanoago-wie pod dowództwem króla Filipa (Metaco-meta) (zm. 1676) powstali w 1675 w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYJSKIE POWSTANIE 1857-1858

  10 maja 1857 żołnierze indyjscy, sipajowie, służący w Armii Bengalskiej w Miracie, w północnych Indiach, wszczęli bunt przeciw oficerom brytyjskim. Powo­dem buntu były rozpowszechniane pogłoski, że naboje smarowane są tłuszczem zwierzę­cym, co naruszało religijne tabu zarówno hindusów (wyznawców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDONEZJI l MALEZJI WOJNA 1963-1966

  W 1963 „dożywotni prezydent" Indonezji Achmad Sukarno (1901-1970) odmówił uz­nania nowo proklamowanej demokratycznej Malezji (Federacji Malezji - Malaje, Sabah, Sarawak i Singapur; ten ostatni oderwał się w 1965 i stał się niepodległą republiką). Jego płomienne mowy zachęciły Indonezyj­czyków do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSYCKIE WOJNY 1419-1436

  Kościół ka­tolicki uznał w 1415 Jana Husa, czeskiego reformatora religijnego, za heretyka i ska­zał go na śmierć na stosie. Jego zwolennicy, husyci, cierpiąc z powodu stałych prze­śladowań, w 1419 chwycili za broń i wy­stąpili przeciw katolikom oraz królowi niemieckiemu Zygmuntowi (1368-1437), który...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYJSKO-PAKISTAŃSKA WOJNA 1947--1948

  Podział Półwyspu Indyjskiego na Indie i podzielony Pakistan (wschodni i za­chodni) pozostawił nie rozwiązany problem statusu Dżammu i Kaszmiru, niepodległego królestwa graniczącego z zachodnim Paki­stanem, w którym ludność - głównie wy­znania muzułmańskiego - znajdowała się pod despotycznymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 555

  praca w formacie txt

Do góry