Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IRLANDZKA WOJNA 1689-1691.

  Król An­glii Jakub II (1633-1701) był jednym z pier­wszych jakobitów (patrz jakobitów powsta­nia). Usunięty z tronu (patrz wspaniała rewolucja 1688), poprosił o pomoc Irland­czyków, nadal boleśnie przeżywających kon­fiskaty Cromwella (patrz cromwella kam­pania irlandzka 1649-1650). Jakub przybył do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA 1794

  Po drugim roz­biorze (1793), w którego wyniku Prusy i Rosja zagarnęły większą część terytorium Polski, patrioci polscy w kraju i na emigracji postanowili wzniecić powstanie narodowe. Objęło ono Mazowsze, Podlasie, północną część Małopolski, Litwę, Kurlandię i za­chodnią Białoruś, a także...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRLANDZKIE NAJAZDY NA BRYTANIĘ 395--405

  Okupowana przez Rzymian Brytania narażona była nie tylko na najazdy Sasów, Piktów i innych ludów, ale również na krótko­trwałe wypady z zachodu, z Irlandii. Mieszkań­cy Irlandii (zwani wówczas Szkotami), za panowania Nialla od Dziewięciu Zakładników (zm. 405), króla Irlandii z końca IV w., podejmowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IPSILANTICH POWSTANIA 1821.

  Rodzina Ipsilantich, arystokratycznych fanariotów (Grecy z Konstantynopola), wygnanych do Rosji w wyniku nieporozumień z Porta, odegrała ważną rolę w dwóch wcześniej­szych powstaniach w greckiej wojnie o nie­podległość. Aleksandros Ipsilantis (1792--1828) został generałem armii rosyjskiej, a w 1820...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRLANDZKIE WIELKIE POWSTANIE 1641--1649

  Przyczyną wybuchu powstania były despotyczne rządy angielskie, napływ protes­tantów do Ulsteru i prześladowania katolików. Wybuch powstania umożliwiły zatargi między królem Karolem I (1600-1649) i angielskim parlamentem (patrz angielska wojna domo­wa pierwsza 1642-1646). Katolicy i „starzy" Anglicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD IPSOS 301 p.n.e

  W 306

  Antygon I (ok. 382-301) ogłosił się królem Macedonii; dążąc do zjednoczenia imperium Aleksandra Wielkiego poprowadził 30 ty­sięcy żołnierzy do Azji Mniejszej (patrz diadochów wojny 323-281 p.n.e.). Kassander (358-297), który również proklamował się królem, stawił mu czoło na czele 30...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IROKESKO-FRANCUSKIE WOJNY 1642--1696

  Od czasu gdy francuski podróżnik Samuel de Champlain (1567P-1635) wziął udział w wyprawie Huronów przeciw Iroke-zom (1609) i zastrzelił kilku Indian, Irokezi żywili do Francuzów głęboką nienawiść. Wkrótce po śmierci Champlaina Irokezi zaczęli terroryzować francuskich osadników nad Rzeką Świętego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRAŃSKA REWOLUCJA 1979.

  Rządy szacha Iranu, Mohammada Rezy Pahlawiego (1919-1980), budziły sprzeciw liberałów i intelektualistów, którzy uważali, że rządzi despotycznie i po dyktatorsku. Krytykowali go również konserwatyści, którzy uważali, że jest zbyt prozachodni i postępowy. Te dwie, zupełnie różne grupy w ciągu 1978...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYJSKO-PAKISTAŃSKA WOJNA 1965

  Wrogość między Indiami a Pakistanem pogłębiła się po 1958, kiedy generał Mo-hammad Ayub Khan (1907-1974) zdo był władzę w Pakistanie i podpisał z Chinami układ o przyjaźni, który zagroził bezpieczeńs­twu granicy Kaszmiru i Chin. Negocjacje między Indiami i Pakistanem nie przyniosły rezultatów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYKSOSÓW NAJAZD NA EGIPT ek. 1674--1567 p.n.e.

  Starożytny lud semicki zwany przez Egipcjan Hyksosami (od zwrotu he-kau-chasut, tzn. „władca z obcego kraju"), najechał Egipt w okresie kryzysu dynas­tycznego około 1700 p.n.e. i założył równo­legle panujące dynastie egipskie - piętnastą i szesnastą. W 1674 Hyksosowie obiegli i zdobyli Memfis, w Dolnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt

Do góry