Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  JAKOBITÓW POWSTAHIE 1715-1716

  Zwyciężeni podczas pie­rwszej próby przywrócenia Jakuba II (1633-1701) na tron Anglii i Szkocji (patrz jakobitów powstanie 1689-1590), jakobici w 1707 występowali przeciw unii Szkocji i Anglii, a w 1713 czterema głosami prze­grali głosowanie nad wnioskiem o rozwią­zanie unii. Po śmierci królowej Anny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANCZARÓW BUNT 1807-1808

  Wobec Ilie-lojalności janczarów sułtan turecki Selim III (1761-1808) wydał w 1805 dekret powołujący pułki „nowego systemu", szkolone według ówczesnego wzoru francuskiego. Europejscy janczarzy gwałtownie sprzeciwili się temu i dekret odwołano. W 1807 przeciw wprowa­dzeniu mundurów wzorowanych na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOBITÓW POWSTANIE 1745-1746

  Jakobici, w których szeregach dominowali Szkoci, w 1719 i 1742 snuli plany wzniecenia po­wstania, które miało poprzeć dążenia do tronu potomków zdetronizowanego króla Jakuba II (1633-1701) (patrz jakobitów powstanie nis-ma). W 1745 przybył do Szkocji wraz z siedmioma ludźmi Karol Edward Stuart (1720-1788)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JANCZARÓW BUNT 1826

  Sułtan turecki Mehmed II (1784-1839), obdarzony przydo­mkiem „reformator", dążył do pozbycia się niezdyscyplinowanych janczarów, formacji elitarnej, najpotężniejszych wrogów tronu w imperium tureckim. Przekonany, że refor­my armii są niezbędne, i wiedząc, że wcześ­niejsze próby napotykały gwałtowny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYJSKO-PAKISTAŃSKA WOJNA 1971

  W wyniku PAKISTAŃSKIEJ WOJNY DOMOWEJ 1971 ponad 10 milionów ucho­dźców ze wschodniego Pakistanu (Bangladesz) schroniło się w zachodnim Bengalu, jednym z najuboższych regionów Indii. Apel Indii 0 pomoc międzynarodową pozostał bez echa.

  Popierając faworyzowany Pakistan, prezy­dent Stanów Zjednoczonych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IROKEZÓW l HURONÓW WOJNA 1648--1650

  Huroni, Indianie zamieszkujący obec­ne Ontario (Kanada), i Irokezi, Indianie zajmujący duże obszary na południu, byli odwiecznymi wrogami. W1648 Irokezi otrzy­mali broń palną od holenderskich osadników i handlarzy zamieszkałych w Fort Orange (Albany, stan Nowy Jork). Uzbrojeni w nową broń najechali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRAŃSKO-IRACKA WOJNA 1980-1988

  Sąsiadujące ze sobą państwa Irak i Iran prowadzą długo-trwały spór o rzekę Szatt al-Arab długości 195 km, przepływającą obok Basry, głów­nego portu Iraku, oraz irańskiego portu Abakan, i uchodzącą do Zatoki Perskiej (zachodni brzeg w dolnym biegu rzeki jest częścią granicy iracko-irańskiej)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFLANCKIE WOJNY 1558-1583

  Dążąc do uzyskania dostępu do Morza Bałtyckiego i roszcząc pretensje do Inflant (Estonia i Łotwa) car rosyjski Iwan IV Groźny (1530-1584) w 1558 najechał te ziemie, pozostające do tej pory we władaniu inflan­ckiej gałęzi zakonu krzyżackiego. Po utracie Narwy, Dorpatu (Tartu) i innych terenów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRLANDII PÓŁNOCNEJ WOJNA DOMOWA 1969

  Trzy czynniki leżą u podłoża uporczy­wego konfliktu w Irlandii Północnej (Ulster): odwieczny antagonizm między Brytyjczykami a Irlandczykami, przez długi czas traktowany jako spór między katolikami (Irlandczycy) a protestantami (Brytyjczycy); zmuszanie Ulsteru (około 60% protestantów) do politycz­nej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKÓW POWSTANIE 1535-1536

  W latach 1532-1533 Hiszpanie pod wodzą Francisca Pizarra (1475P-1541) i Diega de Almagro (l 475?-1538) bez większych trudności opa­nowali imperium Inków w Peru. Hiszpanie podstępnie pojmali władcę Inków Atahualpę (Atabalipa) (l500?-1533), uwięzili go i za­mordowali pod zarzutem spisku przeciw Hiszpanii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt

Do góry