Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KALMARSKA WOJNA Z HOLSZTYNEM 1409-1435

  Eryk VII (Eryk Pomorski) (1382-1459), król państw unii kalmarskiej (unia Danii, Szwecji i Norwegii), zakwes­tionował prawo hrabiego Holsztynu do księ­stwa Szlezwiku i w 1409 zajął je. Holsztyn w odpowiedzi na to otworzył port dla Brac­twa Prowiantowego (piraci), które zmusiło Eryka do wycofania się ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA O KADESZ ok. 1294 p.n.e.

  W wojnach z Mitanni, królestwem Hury-tów, i rozrastającym się imperium asyryj­skim Hetyci stracili, oprócz rozległych terytoriów, także i prestiż (patrz asyryjs-

  KO-HURYCKIE WOJNY ok. 1350-1245 p.n.e.; HETY-CKO-HURYCKIE WOJNY ok. 1620-ok. 1325 p.n.e.).

  Władca Hetytów Muwatallis (wzmian. ok. 1306-ok. 1282)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA NAP RZEKĄ KALKĄ 1223

  Gdy Czyngis-chan podbijał Chorezm (patrz

  MONGOLSKO-PERSKA WOJNA PlERWSZA 1218-

  -1221), inna armia mongolska pod wodzą słynnego Subedeja (zm. ok. 1258) ruszyła na zachód od Morza Kaspijskiego w kierun­ku Morza Azowskiego (patrz mongołów najazd na Ruś pierwszy 1221-1223). Ruscy książęta wraz z wodzami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOŃSKIE POWSTANIE ek. 500-493 p.n.e.

  W VI wieku p.n.e. imperium perskie pano­wało nad greckimi miastami-państwami w Jonii, na wybrzeżu Azji Mniejszej (obec­nie Turcja) za pośrednictwem wyznacza­nych tyranów. Około 500 joński port Milet uzyskał pomoc Aten i Eretrii (ale nie Sparty) i rozpoczął powstanie. Inne jońskie miasta dołączyły do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEMEŃSKA WOJNA 1979

  Prozachodnia Je-meńska Republika Arabska (Jemen Północ­ny) obarczyła odpowiedzialnością za zamor­dowanie jej prezydenta (24 czerwca 1978) sąsiednią Ludowo-Demokratyczną Repub­likę Jemenu (Jemen Południowy), popieraną przez Związek Radziecki. Dwa dni później w Jemenie Południowym nastąpił wojskowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEMEŃSKA WOJNA DOMOWA 1962-1970

  We wrześniu 1960 następca jemeńskiego tronu został imamem po swoim niedawno zmarłym ojcu. Panował krótko, zbuntowani oficerowie armii ostrzelali pałac królewski, następnie obalili monarchię i proklamowali „republikę wolnego Jemenu" (27-30 wrześ­nia 1962). Imam uciekł na pustynne wzgó­rza, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA O UCHO JENKINSA 1739--1743

  Pogorszenie stosunków między An­glią i Hiszpanią prowadziło nieuchronnie do AUSTRIACKIEJ WOJNY SUKCESYJ­NEJ. Mimo pokoju w Utrechcie z 1713 obie strony nadal dokonywały napadów na statki handlowe. Opozycja wykorzystywała te na­pady do krytyki premiera Roberta Walpola, a szczególną okazją była skarga...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEROZOLIMY OBLĘŻENIE 70.

  W czasie ŻY­DOWSKIEGO POWSTANIA 66-73 wojs­ka rzymskie dowodzone przez Tytusa (40P-81) w kwietniu 70 obiegły opanowaną przez zelotów Jerozolimę. Miasto otoczone było potężnymi murami. Rzymianie doko­nali na północy i zachodzie wyłomów w słab­szym murze zewnętrznym i przystąpili do ataku na mury...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /2 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOKYU WOJNA 1221

  W 1192 w Kama-kurze, w Japonii, powstał wojskowy rząd zwany bakufu. Na czele bakufu stał szogun (dziedziczny wódz naczelny), lecz podobnie jak cesarz był władcą marionetkowym. Pra­wdziwą władzę dzierżył ród Hojo, którego przywódca przyjął tytuł shikken - regent. Na początku XII w. bakufu i dwór...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAWAJSKO-CHIŃSKO-HOLENDERSKA WOJ­NA 1740-1743

  Przez całe wieki chińscy kupcy handlowali z portami na wyspie Jawa. Po założeniu przez holenderską Kompanię Wschodnioindyjską głównej siedziby w Ba-tawii (Dżakarta), osiedlili się tam Chiń­czycy, którzy włączyli się aktywnie do han­dlu. Z czasem Chińczyków było więcej niż Europejczyków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /oprah Dodano /02.08.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt

Do góry