Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rudna Glava

  Eneolityczna kopalnia miedzi we wsch. Serbii k. Boru. Odkryto ok. 30 szybów o głębokości do 3,2 m. Była eksploatowana w okresie młodszej fazy (D) kultury winczańskiej.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarnowo

  Cmentarzysko w okolicach Włocławka, złożone z 9 grobów kujawskich (z trapezowatymi nasypami o dł. 38-83 m), z których każdy zawierał po kilka grobów szkieletowych, wyposażonych w ceramikę i narzędzia kamienne. Pod nasypami grobów nr 7 i 8 odkryto ślady obozowisk najstarszej fazy kultury pucharów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rio Seco

  Otwarte stanowisko preceramiczne k. Limy w Peru. Datowane na okres ok. 3 700 lat temu. Odkryto kilka konstrukcji kamiennych i dwie platformy, prawdopodobnie o funkcji ceremonialnej. Ponadto znaleziono w nim tkaniny bawełniane, wyroby kamienne i naczynia z kręgów wieloryba.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rossen

  Eponimiczne stanowisko kultury późnej ceramiki wstęgowej kłutej, które zawierało ok. 100 grobów, głównie szkieletowych i kilka ciałopalnych.

  Kultura rosseńska wywodzi się z grupy Grossgartach. Rozprzestrzeniła się na teren międzyrzecza Łaby i Soławy, Bawarii, Szwajcarii, a jej wpływy sięgały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzenie

  Konkrecje lub okruchy skał łupliwych, od których zostały celowo przez człowieka odbite odłupki, służące jako narzędzia lub też przerabiane na narzędzia. Niekiedy w podobny sposób jak rdzenie formowano narzędzia; odłupki nie były wówczas celowym produktem, lecz odpadkami w procesie obróbki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rendina

  Otoczona rowem osada neolityczna k. Potenzy (pd. Włochy). Datowana na 5 100-4 500 lat B.C., złożona z półziemianek o wymiarach 8-12x4,5-4,0 m; dostarczyła ceramiki typu impresso, przemysłu kamiennego niewiórowego (częściowo z obsydianu z Wysp Liparyjskich). Gospodarka rolniczo-hodowlana z pszenicą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pekarna

  Jaskinia w Morawskim Krasie (Czechy), w której odkryto ślady obozowisk magdaleńskich, datowanych na okres Bóllingu (ok. 13 tys. lat temu). Najciekawsze są ryty na żebrach reniferów i koni, przedstawiające w sposób naturalistyczny konie i bizony, a także fragmenty kości z rytami niedźwiedzi i reniferów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polianica

  Tell eneolityczny k. Targowiszte w środk. części Bułgarii. Najniższa warstwa odpowiada kulturze Marica, następne — kulturze Gumelnita--Karanowo VI. Interesujący jest plan zabudowy ułożonej wzdłuż krzyżujących się ulic i wpisanych w granice czworokątnej fortyfikacji. Ok. 200 m od tellu odkryto...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Petresti

  Stanowisko eponimiczne kultury ceramiki malowanej z przełomu neolitu i eneolitu, położone w Transylwanii w Rumunii. Dawniej określana jako kultura Ariusd. Jednostka ta charakteryzuje się malowanymi czarną, czerwoną i białą farbą ornamentami w postaci meandrów lub spirali. Wykazuje powiązania z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potocka

  Wysokogórska jaskinia położona w Kara-wankach (Słowenia), na Górze 01śeva (wys. 1 800 m n.p.m.). Odkryto w niej ślady letnich obozowisk łowców oryniackich, z dużą ilością ostrzy kościanych typu Mladeć.

  Do niedawna przypuszczano, że ludność ta polowała na niedźwiedzie jaskiniowe. Stanowisko to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /CezaryCezary Dodano /08.05.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt

Do góry