Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KAMBODŻAŃSKI PRZEWRÓT 1811-1812

  Król Kambodży Ang Czan II (1791-1835) uznawał zwierzchność zarówno Syjamu, jak i Wietnamu. Płacona obu tym krajom dani­na miała zapewnić Kambodży spokój. Brat Ang Czana, który dążył do przejęcia tronu, starał się pozyskać pomoc Syjamu (1811). Król Syjamu Rama II (1768-1824) wysłał armię, która...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLA WIELKIEGO ZWYCIĘSTWO NAD DE-ZYDERIUSZEM 773-774

  Za panowania Pe-pina Krótkiego (714?-768) Frankowie z po­wodzeniem bronili Rzymu przed atakami Longobardów (754, 756). Odebrane Lon-gobardom ziemie Pepin przekazał papieżowi jako „darowiznę Pepina" (stały się one podstawą Państwa Kościelnego). Później Dezyderiusz (wzmian. 756-774), książę Tos­kanii i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARLISTÓW WOJNA PIERWSZA 1834--1839

  Po śmierci władcy hiszpańskiego Ferdynanda VII (1784-1833) brat króla don Carlos (1788-1855) i jego konserwatywni zwolennicy (karliści) sprzeciwili się objęciu tronu przez Izabelę II (1830-1904). Trzy­letnia Izabela, córka Ferdynanda i wyzna­czona przez niego następczyni tronu, ogło­szona została...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /4 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMBODŻAŃSKO-TAJLANDZKA WOJNA PRZYGRANICZNA 1977-1980.

  Po opano­waniu w 1975 Kambodży przez Czerwo­nych Khmerów tysiące uchodźców prze­kroczyło granicę z Tajlandią, by uniknąć głodu i śmierci. Oddziały Khmerów zaata­kowały tereny przygraniczne w pobliżu Aranjaprapthet. Tajlandia zamknęła grani­cę, postawiła armię w stan gotowości, a póź­niej za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARMATÓW POWSTANIE 899-906

  Karma-ci, duży odłam szyitów, zwolennicy wspól­noty mienia, mieszkający w dolnej Mezo­potamii, powstali przeciw ortodoksyjnym rządom kalifatu. W 899 kalif Al-Mutadid (zm. 902) wysłał wojsko, które jednak nie zdołało zdławić buntu. Karmaci pod wodzą Abu Sa'ida al-Dżannabi (zm. 913) zajęli dużą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMIZARDÓW POWSTANIE 1702-1710

  Król Francji Ludwik XIV (1638-1717) chcąc zmusić Francuzów do wyznawania katolicyzmu, odwołał (1685) edykt nantejski z 1598, gwarantujący protestantom swobody religijne, obywatelskie i prawa polityczne. Reakcja na odwołanie edyktu była począt­kowo żywa, ale spokojna. Dopiero represje sprowokowały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA W KARANTIKU PIERW. SZA 1744-1748

  AUSTRIACKA WOJNA SUKCESYJNA odbiła się echem także w Indiach, gdzie francuska Kompania Wschodnioindyjska walczyła z brytyjską Kompanią Wschodnioindyjska o władzę nad Karnatikiem, na południu Indii. Sprzy­mierzone wojska francuskie i indyjskie do­wodzone przez Josepha Frangois Dupleix'a (1696-1763)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANDll WOJNA 1645-1669

  Sułtan turecki Ibrahim I (1615-1648) rozpoczął działania wojenne w celu zdobycia weneckiej kolonii Kandii (Kandią nazywali Wenecjanie Kretę i jej główne miasto Iraklion). Turcy szybko zdobyli przyczółek na wyspie i w 1648 obiegli Iraklion. W tym czasie weneckie okręty zablokowały Dardanele, co...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLA WIELKIEGO NAJAZD NA PÓŁNOC­NĄ HISZPANIĘ 777-801

  Karol Wielki (742-814), gdy uznał, że sytuacja w Saksonii jest opanowana (patrz karola wielkiego wojna z sasami 772-804), a jednocześnie wiedząc o tym, że Hiszpanię arabską roz­rywają wewnętrzne walki, na prośbę arab­skich przeciwników dynastii Omajjadów w 777 na czele licznej armii wyruszył do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPRÓW WOJNA PIERWSZA 1779.

  Burowie (Holendrzy) z Afryki Południowej, hodowcy bydła wędrujący ze swymi stadami do od­ległych regionów położonych 650 km na północ od Kapsztadu, konkurowali o pa­stwiska z posługującym się językiem bantu plemieniem Kosa, również zajmującym się hodowlą bydła; jedni i drudzy chcieli ko­rzystać...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /6 446

  praca w formacie txt

Do góry