Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KATALOŃSKIE POWSTANIE 1934

  W Kata­lonii narastało oburzenie z powodu prawi­cowego zwrotu w polityce hiszpańskiego rządu centralnego, odrzucenia prawa rol­nego uchwalonego przez katalońską Gene-ralidad (lokalne zgromadzenie przedstawi­cielskie) i zbyt powolnego wprowadzania w życie autonomii Katalonii. 5 października 1934 lewica i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARTAGINY l SYRAKUZ WOJNA 481-480 p.n.e

  Kartagina, starożytne miasto-państwo w Afryce Północnej, panująca nad zachodnią Sycylią, niepokoiła się w początkach V w. wzrostem potęgi Syrakuz, greckiego mias-ta-państwa na Sycylii. Kartagina zorganizo­wała ogromną wyprawę, która pod wodzą Hamilkara Barkasa (zm. 480) wylądowała w Panormus...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARTAGIŃSKA WOJNA DOMOWA 241 -237 p.n.e.

  W pierwszej PUNICKIEJ WOJNIE w 241 Rzymianie rozbili flotę Kartaginy u Wysp Egadzkich i zdobyli całą Sycylię. Oprócz tego Kartagina musiała wypłacić 3200 talentów srebra (czyli ok. 81 300 kg) kontrybucji. Niemal natychmiast po tej klęsce w innych posiadłościach kartagiń-skich rozpoczął się bunt...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASTYLIJSKA WOJNA DOMOWA 1065--1072

  Po śmierci Ferdynanda I (zm. 1065), króla Kastylii i Leonu, jego potomkowie podzielili królestwo. Najstarszy syn, San-cho II (ok. 1038-1072), który został królem Kastylii, dążył do zjednoczenia Hiszpanii pod swoim panowaniem. Po nieudanej woj­nie TRZECH SANCHO prowadzonej prze­ciw kuzynom Sancho II...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPPELSKIE WOJNY 1529, 1531.

  Napięcia między katolikami i protestantami w Szwajca­rii były w XVI w. odbiciem podobnych sporów w Niemczech (patrz chłopska woj­na w niemczech 1524-1525; szmalkadzka wojna 1546-1547). W Zurychu oraz w kantonie zuryskim mieszkali protestanci, pozostający pod silnym wpływem protestanckiego refor­matora...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLA WIELKIEGO PODBOJE 771-814

  Zgodnie ze zwyczajem frankońskim po śmierci Pepina Krótkiego (714?-768), pier­wszego króla Franków z dynastii Karolin­gów, królestwo podzielono między dwóch synów, Karola (742-814) i Karlomana II (751-771). Nieskłonni do współpracy bracia (co, jak się wydaje, było powszechne u Fran­ków) władali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /3 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARABINOWA WOJNA PLEMIENIA BASUTO 1880-1881.

  Wprawdzie wodzowie Basuto z Sotho w południowej Afryce prosili Bry­tyjczyków o ochronę przed Burami (patrz basuto plemienia wojna isós-ises), nie chcieli jednak rezygnować z własnej władzy plemiennej. Gdy Brytyjczycy zaniepokojeni rozpowszechnianiem się broni palnej na­kazali, by Basuto zdali broń...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMBODŻAŃSKA WOJNA DOMOWA 1978--1991

  Premier Kambodży Poi Pot (ur. 1925) stał na czele Czerwonych Khmerów (komunistów), którzy poczynając od 1976 zaczęli wprowadzać drastyczne zmiany w kraju (patrz kambodżańska wojna do­mowa 1970-1975); dyktatorski rząd Poi Pota przejął całą ziemię i wszystkie środki pro­dukcji oraz masowo dopuszczał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROLA WIELKIEGO WOJNA Z SASAMI 772-804

  Z wielu wojen Karola Wielkiego (742-814) najbardziej długotrwała była woj­na z Sasami, ostatnim pogańskim, niezależ­nym plemieniem w Niemczech. W odróż­nieniu od swoich pobratymców z Brytanii, Sasi - podobnie jak ich słowiańscy i skan­dynawscy sąsiedzi - nie kwapili się do przyjęcia chrześcijaństwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BITWA POD KARKEMISZ 605 p.n.e.

  Babilończycy wraz z Medami doko­nali w 609 podziału północnej części im­perium asyryjskiego między siebie (patrz asyryjskie wojny ok. 746-009 p.n.e.), Syrię i Palestynę opanował natomiast egipski faraon Necho II (wzmian. ok. 609-593) w ostatnich latach istnienia Asyrii sprzy­mierzony z nią. Król...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt

Do góry