Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KASTYLIJSKA WOJNA DOMOWA 1214--1218.

  Po śmierci monarchów kastylij-skich, króla Alfonsa VIII (1155-1214) i kró­lowej Eleonory (zm. 1214) na tron wstąpił jedenastoletni Henryk I (1203-1217), a jego opiekunką została siostra Berengaria (Beren-guela) (1171-1246). Wobec planów grupy możnowładców przejęcia opieki nad Henry­kiem, a wraz z opieką...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATYŃ 1940 (masakra katyńska).

  W 1943 Niemcy okupując rejon Smoleńska (Związek Radziecki) w czasie ŚWIATOWEJ WOJ­NY II odkryli w lesie katyńskim masowe groby, w których pochowano ciała około 14 500 Polaków. Związek Radziecki -w 1939 sprzymierzeniec Niemiec hitlerow-skich - 17 września 1939 wkroczył do wschodniej części Polski i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASTYLIJSKA WOJNA DOMOWA 1474--1479

  Wbrew porozumieniu z przyrodnim bratem, królem Kastylii i Leonu Henry­kiem IV (1425-1475), księżniczka Izabela (1451-1504) z Kastylii poślubiła (1469) księcia Ferdynanda Aragońskiego (1452--1516). Henryka IV nieustannie nakłaniano, aby wyznaczył na następczynię tronu swą rzekomą córkę Joannę la...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KETTA POWSTANIE 1549

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALOŃSKIEJ KOMPANII NAPADY 1302--1311.

  Cesarz bizantyjski Andronikos II Paleolog (1260-1332), który ze względów finansowych ograniczył liczebność armii cesarskiej, do walki z napadającymi Tur­kami osmańskimi dowodzonymi przez Os-mana I (1258-1326) najął kompanię kata-lońską pod wodzą Rogera de Flora (zm. 1305). W 1304 Katalończycy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KHMERÓWI CZAMÓWWOJNA 1050-1051

  W królestwie Czampa (środkowy Wietnam) i w południowej części królestwa Khmerów (Kambodża) panowała długoletnia anarchia; sytuacja wewnętrzna uległa poprawie w 1050, gdy król Czamów Dżaja Parames-warman (zm. 1060) i jego syn Juwaradża Mahasenapati (zm. ok. 1092) zgnietli po­wstanie w Pandurandze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALOŃSKIE POWSTANIE 1461-1472

  Przyczyną wybuchu zamieszek w Katalonii, w północno-wschodniej Hiszpanii, były spo­ry dynastyczne. Po śmierci popieranego przez nich pretendenta do tronu Kataloń­czycy proklamowali republikę i rozpoczęli oblężenie Gerony, siedziby króla Neapolu, Ferdynanda I (1423-1494), nominalnego władcy Katalonii. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KHMERÓW l CZAMÓW WOJNA 1144-1150

  Surjawarman II (zm. ok. 1150), król im­perium Khmerów (mniej więcej Kambodża i Laos) wpadł w gniew, gdy Dai Viet - czyli Annam (północna część Wietnamu) - i kró­lestwo Czampa (środkowy Wietnam) zawar­ły pokój i Czampa odmówiło wzięcia udziału w najeździe na Dai Viet (patrz wietnam­czyków i khmerów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALOŃSKIE POWSTANIE 1640-1659

  Katalończycy, opowiadający się za auto­nomią, przeciwni byli polityce rządu hra-biego Olivaresa (1587-1645), wszechwład­nego ministra króla Filipa IV (1605--1665), który dążył do centralizacji władzy i zwiększał podatki. W czasie TRZYDZIE­STOLETNIEJ WOJNY obecność kwateru­jących w Katalonii wojsk...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KHMERÓW l CZAMÓW WOJNA 1167-1190

  Po objęciu panowania w królestwie Czampa Dżaja Indrawarman IV (zm. po 1177), znę­cony olbrzymimi skarbami, rozpoczął najazd na sąsiednie imperium Khmerów (obecnie Kambodża i Laos). W 1171 Czamowie od chińskiego mandaryna (który dostał się do nich w wyniku katastrofy okrętu) dowie­dzieli się o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 757

  praca w formacie txt

Do góry