Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KOWENANTU ZWOLENNIKÓW POWSTANIE 1666

  Król Anglii, Szkocji i Irlandii Karol II (1630-1685) podpisał ugodę z prezbiteria-nami (patrz angielska wojna domowa druga i648-i65i), by utorować sobie drogę do tronu. Ponieważ sam nie miał zamiaru powrócić do Szkocji, powierzył rządy w tym kraju umiarkowanemu zwolennikowi Ko-wenantu („Kowenant"...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORSYKAŃSKIE POWSTANIA 1729-1769

  Korsykanie byli niezadowoleni z władania przez Genuę ich wyspą, z ograniczenia ich autonomii, z obciążeń podatkowych. Wybu­chło żywiołowe powstanie, któremu przewo­dziła miejscowa szlachta. Opanowano tereny położone w głębi wyspy. W 1735 ogłoszono niepodległość Korsyki. Z pomocą wyspie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOWENANTU ZWOLENNIKÓW POWSTANIE 1679

  Represje w stosunku do prezbiterian szkockich podejmowane przez Johna Mait-landa (1616-1682), księcia Lauderdale, jed­nego z głównych ministrów króla Anglii Karola II (1630-1685), wywoływały wzbu­rzenie zwolenników Kowenantu; rozwście­czeni prezbiterianie podnieśli bunt i zabili arcybiskupa Jamesa Sharpa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORYNCKA WOJNA 395-387 p.n.e.

  Pokój w 404 (patrz peloponeska wojna druga, czyli wielka 431-404 p.n.e.) sprawiał, że Spar-ta uzyskała hegemonię w Grecji. W 395 wystąpiła przeciw niej koalicja Teb i Aten, do której wkrótce przyłączyły się Argos, Korynt i inne państwa. Najazd Spartan na Beocję zakończył się ich klęską, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOALICJI PIERWSZEJ WOJNA 1792-1798.

  Francuski Konwent Narodowy, uskrzyd­lony licznymi zwycięstwami odniesionymi w pierwszej fazie WOJEN REWOLUCYJ­NEJ FRANCJI, ofiarowywał pomoc wszyst­kim ludziom na świecie, którzy dążyli do wolności. Takie deklaracje w połączeniu z egzekucją króla Ludwika XVI (1754--1793) oraz otwarciem ujścia Skaldy dla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KHMERSKO-SYJAMSKIE WOJNY ok. 1352--1444

  Lud Tajów z królestwa Ajutthaja (południowy Syjam), założonego przez Ra­mę Thibodi I (1312-1369) około 1350, rozpoczął najazdy na imperium Khmerów na wschodzie. Około 1352 król Rama Thi­bodi mianował syna, księcia Ramesuena (zm. 1395), zarządcę Lop Buri (prowincja na południu kraju) dowódcą armii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANTYNOPOLA OBLĘŻENIE 717-718.

  W 717 licząca 80 tysięcy żołnierzy armia muzułmańska pod wodzą Maslamy, brata kalifa wyruszyła z Pergamonu (Bergama), miasta zdobytego przez muzułmanów w cza­sie BIZANTYJSKO-MUZUŁMAŃSKIEJ WOJNY 698-718, przeprawiła się przez Hellespont (Dardanele) i w lipcu rozpoczęła oblężenie Konstantynopola...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOALICJI TRZECIEJ WOJNA 1805-1807

  W 1805, w czasie NAPOLEOŃSKICH WO­JEN, cesarz Francji Napoleon (1769-1821) ogłosił się królem Włoch (wcześniej zaanek­tował Genuę), co spowodowało powstanie trzeciej koalicji, do której przystąpiły Wiel­ka Brytania, Austria, Rosja i Szwecja. Rezyg­nując z planu najazdu na Anglię, Napoleon wysłał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KILOŃSKI BUNT 1918.

  Pod koniec ŚWIA­TOWEJ WOJNY I Niemcy zaczęli omawiać z aliantami warunki ewentualnego zawie­szenia broni. W tym czasie flotę niemiecką ogarnął buntowniczy nastrój. Gdy Niemiec­ka Flota Dalekomorska otrzymała rozkaz wyjścia w Morze Północne, by stoczyć tam decydującą bitwę z Brytyjczykami, niemiec­cy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLUMBII WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1810-1819

  Po upadku króla Hiszpanii Ferdynanda VII (1784-1833), co było skut­kiem wojny z Napoleonem (patrz półwyspu iberyjskiego wojna 1808-1814), rada miasta Bogota w Nowej Granadzie (Kolumbia) zadeklarowała wprawdzie wierność królowi, ale do 1810 usunęła urzędników królew­skich i powołała juntę rządzącą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /muszyn Dodano /02.08.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt

Do góry